Η Ευρωπαϊκή Πίστη, έχοντας ενσωματώσει τις αρχές βιωσιμότητας στο πλάνο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και για το 2017, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες, που συνεισφέρουν στη βελτίωση του σήμερα και δημιουργούν τις βάσεις ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του έτους, η εταιρεία έχει υλοποιήσει ένα έργο που αριθμεί περισσότερες από 50 δράσεις στήριξης στην Ελληνική κοινωνία, επικεντρωμένες στον τομέα της εκπαίδευσης, της νεανικής επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετέχει στην κοινότητα των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων Green Angels και επιβραβεύει τους εργαζόμενούς της για την κοινωνική και περιβαλλοντική τους προσφορά.

Επίσης, παρέχει χορηγία στο εθελοντικό πρόγραμμα εργασίας φοιτητών εξωτερικού της Αiesec, Youth in Action, καθώς και της εκδήλωσης Youth Today καθώς επίσης φιλοξενεί και καλύπτει λειτουργικά έξοδα της Start-up εταιρείας Οwiwi.