Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), στο πλαίσιο της διάχυσης εξειδικευμένης γνώσης και καλών πρακτικών στον χώρο της Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς και δικτύωσης των στελεχών του χώρου, ξεκίνησε τις δράσεις του για το 2019 με τη διοργάνωση δύο Breakfast Meetings, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 100 στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τα CEO & Customer Service Champion Breakfasts αποτελούν βασικό άξονα της δραστηριότητας του ΕΙΕΠ, ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ των Μελών του, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, τη δικτύωση των επαγγελματιών και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης μέσω στοχευμένης θεματολογίας. Το πρώτο CEO Breakfast αφορούσε στη δυναμική του Cyber Attack, με ομιλία από τον εξειδικευμένο σε θέματα cyber attacks στο ΝΑΤΟ, Εμμανουήλ Χριστοφή, MScEE, PMP, CISM NATO S.H.A.P.E. (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), J6 / Cyber Defense Operational Requirements, και το CS Champion Breakfast αφορούσε στο Coaching με εισήγηση από την Γεωργία Βλάχου ACC, MBA, BBA Personal, Business & Team Coach, NLP Practitioner & People Success Officer, Rethink Business Lab. Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν μέρος μίας σειράς προνομίων για τα μέλη του ΕΙΕΠ όπως οι πρωινές συναντήσεις, CEO και Customer Service Champion Activities για ανώτατα στελέχη, οι εκπαιδευτικές ημερίδες, case studies, ομάδες εργασίας και study tours κ.ά.