Η TUI Hellas συμμετέχει σε ειδικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις».

Το εν λόγω πρόγραμμα, ονομάζεται «ΥΠΕΡ – πρόγραμμα ίσων ευκαιριών ανάπτυξης» και περιλαμβάνει τους εξής τομείς:
1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που σκοπό έχει την ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
2. Κατάρτιση, όπου συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά αντικείμενα, όπως η διαχείριση έργου, η εξυπηρέτηση πελατών και η διαχείριση χρόνου.
3. Συμβουλευτική, που αφορά στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τη διαχείριση άγχους, την ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας, καθώς και την επαγγελματική ικανοποίηση.