Ένα συνέδριο και μια σειρά δράσεων διοργανώθηκαν από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου από το Found.ation, στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ.

Σε συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε το Innov.ation Hub, όπου καθημερινά γίνονταν μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ομιλίες, με ελεύθερη είσοδο. Παράλληλα, το Found.ation διοργάνωσε το Tech Olympus Summit, μια ημερίδα στα πρότυπα των συνεδρίων TED, με θέμα την καινοτομία. Tο πρόγραμμα του Innov.ation Hub περιλάμβανε συνολικά 40 εκδηλώσεις, 21 από τις οποίες αφορούσαν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 12 την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 7 ήταν επικεντρωμένες σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες. Περισσότεροι από 2.000 συμμετέχοντες της έκθεσης παρακολούθησαν κάποια από τις εκδηλώσεις του Innov. ation Hub. Το Found.ation επέλεξε το μεγαλύτερο μέρος των ομιλητών να προέρχονται από την τοπική σκηνή, ενώ στην προσπάθειά του συνέβαλλαν τοπικοί φορείς.