Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011, το CEO Clubs διοργανώνει το 7ο Forum του, στο ξενοδοχείο Πεντελικόν στην Κηφισιά, με θέμα «Driving Agility, Innovation and Growth through Outsourcing».

Κύριος ομιλητής του Forum θα είναι ο Dr. Charles Aird, επικεφαλής του τομέα Shared Services and Outsourcing Advisory της PwC διεθνώς. Τον Dr. Aird θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι CEOs από εταιρείες προμηθευτών και πελατών του τομέα outsourcing: O Ernst-Jan Stigter, CEO της Microsoft, o Βασίλης Ραμπάτ, CEO της XEROX και ο Soren Brinck, CEO της Mythos Brewery.

Ο Dr. Aird, συντάκτης πρόσφατης έρευνας που αφορά στις παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο του Outsourcing, θα μοιραστεί με τους προσκεκλημένους CEOs τα βασικά συμπεράσματά της, όπως Τις νέες προμηθευτικές τάσεις και δυναμικές, τις βασικές κατευθύνσεις που οδηγούν στη μεγιστοποίηση του οφέλους από το Outsourcing και τους κύριους συντελεστές ενδυνάμωσης της σχέσης Πελάτη/ Προμηθευτή.

Σύμφωνα με την έρευνα της PwC, το 97% των επιχειρήσεων παγκοσμίως σήμερα, έχει ήδη στραφεί σε λύσεις outsourcing. Φαίνεται δε, ότι οι οργανισμοί σήμερα επιδιώκουν μέσω του Outsourcing να πετύχουν πολλά περισσότερα πέρα από τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους – όπως την αποτελεσματική λειτουργική τους επέκταση σε διεθνές επίπεδο, την εναρμόνισή τους σε συγκεκριμένα ρυθμιστικά πρότυπα και την πρόσβασή τους σε καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες καθώς και σε δεξιότητες ανθρώπων και σε νέες τεχνολογίες.

Η ίδια έρευνα όμως δείχνει ότι πολλά από αυτά τα ουσιαστικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει σήμερα μια επιχείρηση από τους Outsourcing προμηθευτές του… παραμένουν ανεκπλήρωτα! Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μπορεί να αλλάξει, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το επιχειρησιακό όφελος από την συνεργασία πελάτη/προμηθευτή υπηρεσίας Οutsourcing; Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στο CEO Clubs Forum.

Η εκδήλωση αποτελεί την τελευταία από τις τρεις θεματικές που θα πραγματοποιηθούν από το Club μέσα στο 2011 και οι οποίες κάλυψαν άκρως επίκαιρα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους επικεφαλής οργανισμών σήμερα.