Στη δημιουργία εταιρικής βιβλιοθήκης προχώρησε η Druckfarben Hellas, μετά από πρωτοβουλία του Πάνου Δήμου, HR Business Partner της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω βιβλιοθήκη εξοπλίστηκε με βιβλία που προσέφεραν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αλλά και δύο μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι, ενώ αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 200 βιβλία, με συλλογές όλων των ειδών.

Επισημαίνεται ότι η βιβλιοθήκη βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Druckfarben Hellas και είναι διαθέσιμη τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για τα παιδιά τους, καθώς υπάρχει και μία μεγάλη παιδική συλλογή, ενώ η πρωτοβουλία αυτή συγκέντρωσε άμεσα το ενδιαφέρον των ανθρώπων της εταιρείας.