Η επικοινωνία μας με άλλους γίνεται σε τρία επίπεδα: 55% οπτικά (γλώσσα του σώματος), 38% προφορικά (τόνος φωνής) και μόνο 7% με το λόγο. Αυτά τα τρία επίπεδα είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε συμφωνία προκειμένου να μεταδοθεί το επιθυμητό μήνυμα. Βασικά, δεν παίζει ρόλο τι λέξεις χρησιμοποιούμε αλλά ο τρόπος και ο τόνος της φωνής που το λέμε και κυρίως το μήνυμα που εκπέμπει το σώμα μας εκείνη τη δεδομένη στιγμή.

Τη μη λεκτική επικοινωνία, όπως αλλιώς ονομάζεται η γλώσσα του σώματος, συνθέτουν η απόσταση του καθενός από τον άλλον, η κινητικότητα του προσώπου, οι χειρονομίες, οι χειραψίες και το στήσιμο του σώματος.

Ένας άνδρας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη μη λεκτική επικοινωνία απ’ ότι μια γυναίκα. Οι γυναίκες έχουν μία έμφυτη ικανότητα να αποκρυπτογραφούν τα μη λεκτικά σήματα ενώ οι άνδρες δυσκολεύονται να τη διαβάσουν τη στιγμή που την προσοχή τους αποσπά περισσότερο ο προφορικός λόγος.

Για να αντιληφθείτε τη συμπεριφορά ενός άνδρα προσέξτε ότι συνήθως το πρόσωπό του είναι ανέκφραστο και τη διάθεσή του τη δείχνει κυρίως με το σώμα του. Σε αντίθεση με τη γυναίκα, η οποία εκδηλώνει τη διάθεσή της κυρίως με το πρόσωπο.

Θυμηθείτε τρεις βασικές αρχές για να κατανοήσετε και να ερμηνεύσετε τη μη λεκτική επικοινωνία:
• Διαβάστε τις χειρονομίες και τις κινήσεις του σώματος σε ομάδες και ποτέ μεμονωμένα
• Αναζητήστε αρμονία μεταξύ λεκτικών και μη-λεκτικών μηνυμάτων
• Διαβάστε τις χειρονομίες και τις κινήσεις του σώματος αναλόγως των περιστάσεων.

Και αν κάποιος σκέπτεται ότι μπορεί να προσποιηθεί, η απάντηση είναι ότι «δεν μπορεί», εξαιτίας της έλλειψης αρμονίας  που είναι πιθανόν να εμφανιστεί ανάμεσα στις κύριες χειρονομίες και τις εκφράσεις που εκπέμπονται από το σώμα και τον προφορικό λόγο.

Γκέρτη Φίλη: [email protected]