Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος υποτροφιών της για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACCA.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται έξι (6) πλήρεις υποτροφίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ACCA, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο 2009 και θα πραγματοποιηθεί από την PwC Academy, τον εκπαιδευτικό άξονα της PricewaterhouseCoopers.

Ο τίτλος ACCA απευθύνεται σε άτομα, που επιθυμούν να γίνουν Νόμιμοι Ελεγκτές και απονέμεται από το επαγγελματικό σώμα της Μεγάλης Βρετανίας, το γνωστό Association of Chartered Certified Accountants UK.

Ο τίτλος αποκτάται:
α) κατόπιν επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται σε παγκόσμια κλίμακα (υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συμβουλίου) και
β) τη συμπλήρωση τριών ετών προϋπηρεσίας (η οποία μπορεί να αποκτηθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των 14 μαθημάτων) σε σχετικό χώρο.

Τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, αφού εξαρτώνται από πιθανές απαλλαγές μαθημάτων, αλλά και το πόσο σύντομα μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ο σπουδαστής. Το ACCA αναγνωρίζει τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και τα άτομα που έχουν αποκτήσει κάποιο παρεμφερές πτυχίο πανεπιστημίου δεν απαιτείται να διαγωνιστούν
σε όλες τις εξετάσεις του προγράμματος.

Οι κάτοχοι, για παράδειγμα, πτυχίων Οργάνωσης/Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής (ΑΣΟΕΕ/ΤΕΙ/ξένων πανεπιστημίων και Κολεγίων που συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ιδρύματα) έχουν συνήθως δικαίωμα εξαίρεσης ενός έως και πέντε μαθημάτων (από σύνολο δεκατεσσάρων 14).

Επίσης, σε όσους δεν έχουν ακαδημαϊκό πτυχίο δίδεται η δυνατότητα παράλληλης απόκτησης Bachelor of Science (BSc) από το Oxford Brookes University, με τη συμπλήρωση εννέα συγκεκριμένων μαθημάτων του ACCA και την εκπόνηση διατριβής. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο).

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο σεμινάριο είναι:
– Υψηλή βαθμολογία απολυτηρίου λυκείου, (άνω του 17/20),
– Ακαδημαϊκός τίτλος (στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παίρνει απαλλαγές από συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων και Ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το 210-6899000 ή στο [email protected].