Με τη συμπλήρωση του 67ου (αντί του 65ου) έτους της ηλικίας τους και τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης (ή 16 ετών για μειωμένη κατά 50% σύνταξη) θα συνταξιοδοτούνται οι διπλοασφαλισμένοι μηχανικοί, γιατροί και νομικοί που δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31/12/2012.

Την αύξηση κατά δύο έτη του ορίου για τη λήψη δεύτερης σύνταξης προβλέπει εγκύκλιος της Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν. 4093/2013. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ που έχει συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΑΕΕ μέχρι τις 31/12/2012, έχει 18 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και ηλικία 65 ετών μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη και μετά την 1/1/2013 χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους αφού συγκέντρωνε στις 31/12/ 2012 τις προϋποθέσεις για τη λήψη δεύτερης σύνταξης. Αντίθετα, για να λάβει πλήρη δεύτερη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας.