Η εταιρεία Μύλοι Λούλη έλαβε δύο διακρίσεις στην τελετή βράβευσης Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε με το βραβείο Bronζe, σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε όλο το φάσμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ παράλληλα έλαβε και τη διάκριση «Έπαινος για το Περιβάλλον».