Ο ΣΕΒ και το ALBA Graduate Business School ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για το 2019, τα δύο πρώτα σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί για τις 4 και 5 Φεβρουαρίου με θέμα «Αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις» και για τις 13 και 15 Φεβρουαρίου με θέμα «Ανθεκτικότητα στους οργανισμούς και θετική ηγεσία». Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αποκλειστική παροχή του ΣΕΒ σε στελέχη εταιρειών-μελών του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, με θεματολογία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις και συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την οργανωσιακή εμπειρία.