Σε 1.017.056 ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ανέργων για τον Φεβρουάριο 2024, εκ των οποίων οι 489.529 (48,1%) είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και οι 527.527 (51,9%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 35,8% (364.133) και οι γυναίκες το 64,2% (652.923).

Ως προς το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του Φεβρουαρίου, ανέρχεται σε 251.297 άτομα, από τα οποία οι 136.460 (54,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 114.837 (45,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 109.723 (43,7%) και τις γυναίκες σε 141.574 (56,3%).

Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 47,1% (118.448) είναι κοινοί, το 1,1% (2.702) οικοδόμοι, το 45,7% (114.837) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 5,7% (14.336) εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 0,3% (849)εκπαιδευτικοί και 125 λοιποί.