Σε 794.752 άτομα ανήλθε, για τον Μάιο του 2024, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανέργων, εκ των οποίων τα 453.696 άτομα (57,1%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 341.056 άτομα (42,9%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 33,5% (266.469) και τις γυναίκες το 66,5% (528.283).

Ως προς το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του Μαΐου, ανέρχεται σε 81.455 άτομα, από τα οποία τα 70.574 (86,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τα 10.881 (13,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να αποτελούν το 44,9% (36.580) και τις γυναίκες το 55,1% (44.875).

Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 82,6% (67.263) είναι κοινοί, το 2,1% (1.732) οικοδόμοι, το 13,4% (10.881) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 1,6% (1.268) εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 0,3% (250) εκπαιδευτικοί και το 0,1% (61) λοιποί.