Σε 871.314 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανέργων για τον Απρίλιο 2024, εκ των οποίων τα 464.027 (53,3%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 407.287 (46,7%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 34,5% (300.262) και τις γυναίκες το 65,5% (571.052). Ως προς το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός Απριλίου, ανέρχεται σε 172.678 άτομα, από τα οποία τα 132.165 (76,5%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τα 40.513 (23,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 77.514 (44,9%) και τις γυναίκες σε 95.164 (55,1%).

Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 71,6% (123.558) είναι κοινοί, το 1,9% (3.226) οικοδόμοι, το 23,5% (40.513) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 2,7% (4.646) εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 0,3% (580) εκπαιδευτικοί και το 0,1% (155) λοιποί.