Μετά τη σημαντική ανταπόκριση των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Ιούλιο με 89 εργαστήρια και την προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 69 δια ζώσης εργαστήρια σε 58 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 20 διαδικτυακά εργαστήρια.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «τα εργαστήρια αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προετοιμασίας στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας».

Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες: Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό, πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη, ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα, πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο, τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας, η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS, εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO, η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν από χθες και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες στο site της ΔΥΠΑ.