Σε 976.373 άτομα ανήλθε για τον Μάρτιο του 2024, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ανέργων, εκ των οποίων τα 479.244 (49,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 497.129 (50,9%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 35,4% (345.445) και τις γυναίκες το 64,6% (630.928).

Ως προς το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του Μαρτίου, ανέρχεται σε 198.858, από τους οποίους οι 138.172 (69,5%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 60.686 (30,5%) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 89.163 (44,8%) και τις γυναίκες σε 109.695 (55,2%).

Τέλος, αναφορικά με το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 63,5% (126.269) είναι κοινοί, το 1,6% (3.171) οικοδόμοι, το 30,5% (60.686) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 3,9% (7.666) εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 0,5% (913) εκπαιδευτικοί και το 0,1% (153) λοιποί.