Η ΔΥΠΑ εμπλουτίζει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της, ενισχύοντας και αυξάνοντας τα δωρεάν e-εργαστήρια τα οποία διεξάγονται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της και απευθύνονται σε εργαζομένους και άνεργους που επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα της αναζήτησης εργασίας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή που διαμένουν, «ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν αποτελεσματικά το πλάνο της σταδιοδρομίας τους για την ένταξή τους ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν στην αναζήτηση της κατάλληλης θέσης εργασίας ή και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους, μέσω ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και της προετοιμασίας για συνεντεύξεις με επιχειρήσεις.

Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΔΥΠΑ, η ανταπόκριση των πολιτών κρίνεται εντυπωσιακή, καθώς, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο 2023, υλοποιήθηκαν 92 θεματικά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και οι αιτήσεις συμμετοχής, που υποβλήθηκαν, έφτασαν τις 4.450.

Έτσι, λοιπόν, όλοι όσοι αναζητούν εργασία και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους μπορούν να παρακολουθήσουν e-εργαστήρια στις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

«Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό», «πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη εργασίας», «ποια είναι τα βήματα για μία επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα», «πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο», «πώς να χρησιμοποιήσω τα μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας».

Τέλος παρουσιάζονται διαφορετικά μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης και στρατηγικές προσέγγισης του δικτύου επαφών μέσα από αυτά, ώστε οι αναζητούντες εργασία να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τη σταδιοδρομία τους.