Σε συνέχεια των δράσεων που αποσκοπούν στην παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών ουσιαστικής στήριξης όσων αναζητούν εργασία, η ΔΥΠΑ εγκαινιάζει μια νέα σειρά εκδηλώσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με τον τίτλο «Job Ready by DYPA».

Η πρώτη εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, από τις 10:00 έως τις 18.00. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η διοργάνωση των «Job Ready» έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα  σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες να παρακολουθήσουν εργαστήρια αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα της αναζήτησης εργασίας και της κατάλληλης προετοιμασίας για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις από στελέχη της, καθώς επίσης από εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και HR managers επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με περισσότερες πληροφορίες στο site της ΔΥΠΑ. Οι θεματικές αφορούν σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, βελτίωση βιογραφικού, προετοιμασία συνεντεύξεων, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας, ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και διαμόρφωση business plan.