Σημαντικές αλλαγές αναμένονται τους προσεχείς μήνες στην επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο την βελτίωση του skills matching, της αντιστοίχισης δηλαδή των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι αλλαγές αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, τους προσεχείς μήνες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μια νέα πλατφόρμα matching, στην οποία ο άνεργος θα δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό, με το βιογραφικό και τις δεξιότητές του.

Τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα στους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό ώστε να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο το matching, αλλά και στους συμβούλους κατάρτισης της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα μπορούν να κατευθύνουν τους ανέργους στο είδος κατάρτισης που τους ταιριάζει και έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης θα αξιολογούνται ως προς το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά, το ποσοστό που πιστοποιήθηκε, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Ο πάροχος θα αξιολογείται από τους ίδιους τους καταρτισθέντες, αλλά και από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, ενώ για πρώτη φορά ορίζεται ότι το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση.

Η χώρα μας έχει δεσμευθεί προς την Ε.Ε. για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πλαίσιο 70 νέων έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ.