Τρεις εκδηλώσεις «Open Days» στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας στην Καρδίτσα, στη Λάρισα και στον Βόλο, διοργανώνει, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου η ΔΥΠΑ.

Οι εν λόγω εκδηλώσεις έχουν στόχο να δώσουν τη δυνατότητα σε μαθητές και γονείς να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη φιλοσοφία του δυικού συστήματος που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και τους δρόμους που ανοίγονται για τους μαθητές των ΕΠΑΣ και τους σπουδαστές των ΙΕΚ μετά την αποφοίτησή τους.

Επιπλέον, οι εκδηλώσεις θα πληροφορήσουν τις τοπικές κοινωνίες και αγορές για το έργο και τα προγράμματα σπουδών που παρέχουν οι σχολές της ΔΥΠΑ, τα οποία επικαιροποιούνται με τη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων που ηγούνται στον τομέα δραστηριότητάς τους. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το Open Day στην ΔΥΠΑ Καρδίτσας θα λάβει χώρα στις 11 Μαρτίου, στην ΔΥΠΑ Λάρισας στις 12 Μαρτίου και στην ΔΥΠΑ Βόλου στις 13 Μαρτίου.