Απαισιόδοξο προμηνύεται το Α’ Τρίμηνο του 2011 για όσους αναζητούν εργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης, που ανακοίνωσε η Manpower.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης για το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2011 διαμορφώνεται στο -15%, ιστορικά χαμηλό ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η Έρευνα στη χώρα μας, το Β΄ Τρίμηνο του 2008. Τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 Ελλήνων εργοδοτών. Σύμφωνα με όσους ερωτήθηκαν, το 8% αναμένει αύξηση των απασχολούμενων, το 23% προβλέπει μείωση και το 65% δεν αναμένει καμία μεταβολή στον αριθμό των ατόμων που απασχολεί κατά το επόμενο τρίμηνο.

Οι εργοδότες σε οκτώ από τους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας εκτιμούν ότι κατά το προσεχές τρίμηνο ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί. Οι δυσχερέστερες προοπτικές καταγράφονται από τους εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -34%. Δυσοίωνες είναι επίσης οι προοπτικές προσλήψεων για όσους θα αναζητήσουν εργασία στους τομείς της Μεταποίησης και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -27% και -20% αντίστοιχα.

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις τόσο για τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και για τον τομέα των Κατασκευών, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο -13% και -12% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας εκτιμούν ότι ο ρυθμός προσλήψεων θα παραμείνει αμετάβλητος, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο 0%.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας, πλην του τομέα των Κατασκευών, όπου ο Δείκτης εμφανίζει βελτίωση της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων. Σημαντικές μειώσεις, της τάξεως των 35 και 24 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρονται αντίστοιχα από τους εργοδότες στους τομείς του Τουρισμού και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης σημειώνουν πτώση 23 ποσοστιαίων μονάδων. Όσον αφορά τις προοπτικές προσλήψεων κατά το Α’ Τρίμηνο του 2011, οι προβλέψεις των εργοδοτών είναι δυσοίωνες και για τις δύο περιφέρεις.

Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης για την ευρύτερη περιφέρεια Αττικής διαμορφώνονται στο απαισιόδοξο -16% ενώ στη Βόρεια Ελλάδα υπολογίζονται στο -12%.