Οι 7 στις 10 εταιρείες το 2011 μείωσαν το προσωπικό τους, σύμφωνα με την ετήσια Έρευνα Μισθολογικών Αυξήσεων για την Ελλάδα (Salary Increase Survey) της Aon Hewitt.

Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου 2011 και κάλυψε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, περιλαμβάνοντας στο δείγμα της 120 εταιρείες, με περισσότερους από 80.000 εργαζομένους.

Το 33% των εταιρειών πάγωσε τους μισθούς σε όλους τους εργαζομένους το 2011, ενώ το 16% έχει ήδη αποφασίσει πάγωμα μισθών και για το 2012. Επιπλέον, μία στις δύο εταιρείες πάγωσε τους μισθούς τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων.

Παρ’ όλα αυτά, από τις εταιρείες που έδωσαν αυξήσεις, αυτές κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, κατά μέσο όρο 3,2%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις (5,5%) δόθηκαν στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, και ακολούθησαν οι κλάδοι της Υψηλής Τεχνολογίας (3,8%) και του Φαρμάκου (3,3%). Αυξήσεις αλλά σε μικρότερα ποσοστά έδωσαν και οι κλάδοι των Καταναλωτικών Προϊόντων (2,3%), της Ενέργειας (1,8%) και του Λιανικού Εμπορίου (1,0%).

Τα δυσοίωνα στοιχεία αφορούν στις μειώσεις προσωπικού, στις οποίες έχει προβεί ήδη το 45% των εταιρειών. Ένα επιπλέον 25% θα προβεί σε μειώσεις προσωπικού τους επόμενους έξι μήνες, γεγονός που υποδηλώνει πως κλείνοντας το 2011, 7 στις 10 εταιρείες θα έχουν προχωρήσει σε απολύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aonhewitt.gr.