Πάνω από το 1/4 των εταιρειών στην Ευρώπη, αναμένουν φέτος μείωση του προσωπικού τους, σύμφωνα με έρευνα της PricewaterhouseCoopers (PwC).

Συγκεκριμένα, όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, η οποία διεξήχθη στο τέλος του 2008 σε Ευρώπη και ΗΠΑ και αντιπροσωπεύει τις απόψεις 700 στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων σε 13 χώρες, προβλέπουν μείωση προσωπικού. Ορισμένες εταιρείες, μάλιστα, δήλωσαν ότι προχωρούν σε περικοπές δαπανών, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την επιτυχία τους μακροπρόθεσμα.

Σε κάποιες χώρες, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις για περικοπή των προϋπολογισμών και μείωση προσωπικού, ενώ άλλες αγωνίζονται να επιβιώσουν. Για παράδειγμα, στη Ρωσία, όπου η τιμή του πετρελαίου έχει ζωτική σημασία για την ανάκαμψη της οικονομίας, περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (46%) εκτιμούν ότι θα προβούν σε μείωση προσωπικού. Παρόμοια, αποτελέσματα εμφανίζονται στη Σουηδία και την Ιρλανδία, με αντίστοιχα ποσοστά 52% και 40%.

Αντιθέτως, θετικές είναι οι προβλέψεις σε Ελβετία, Τουρκία, Βέλγιο, Πολωνία, Γερμανία και Τσεχία, όπου ένα μεγάλο ποσοστό εταιρειών σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό αντί να το μειώσει. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε χώρες, όπως η Τουρκία και η Ιταλία, όπου μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις κατορθώνουν να επιβιώσουν χωρίς όμως μεγάλα κέρδη, οι οργανισμοί εμφανίζονται πιο θετικοί ως προς τον αριθμό του προσωπικού από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι ίδιες ερωτήσεις υποβλήθηκαν στις αρχές του 2009, η πρόβλεψη ήταν ακόμα πιο απαισιόδοξη. Το 42% των 300 ερωτηθέντων απάντησε ότι αναμένει μείωση του προσωπικού, το 40% μείωση των δαπανών για εκπαίδευση και ανάπτυξη, ενώ σχεδόν οι μισοί (47%) ότι περιμένουν περικοπές στα κονδύλια για το Ανθρώπινο Δυναμικό.