11.000 δικηγόροι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία δικηγορική παράσταση την ώρα που η Ελλάδα έχει μία από τις μεγαλύτερες αναλογίες συμβολαιογράφων ανά κάτοικο (1 συμβολαιογράφος ανά 3.446 κατοίκους).

Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα της δημοσιογραφικής έρευνας που διεξήγαγε η Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους Νομικής το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009.

Ακόμη κάποια σημαντικά ευρήματα:

  • 21.331 ο αριθμός των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
  • Στις εξετάσεις για 34 θέσεις δικηγόρων στο ΙΚΑ συμμετείχαν 1.300 υποψήφιοι (1 θέση για 32 υποψηφίους!!!), από τους οποίους, περισσότεροι από 100 διέθεταν μεταπτυχιακούς και λοιπούς τίτλους.

Σε πανελλαδικό επίπεδο ο αριθμός των δικηγόρων προσδιορίζεται περίπου στους 43.500. Κάθε χρόνο εισέρχονται στο επάγγελμα περίπου 1.200 δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα ενώ αποχωρούν περίπου 400. Η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι περίπου 55% με 45% (11.372 άνδρες και 9.959 γυναίκες). Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από 10 χρόνια η αναλογία ήταν περίπου 70% άνδρες και 30% γυναίκες. Τέλος, 350 δικηγόροι στην περιοχή των Αθηνών εμφανίζονται να βρίσκονται σε αναστολή.