Η κύρια αιτία για μια άσχημη ημέρα στη δουλειά δεν είναι ούτε ο προϊστάμενος-εφιάλτης ούτε η ανία της εργασίας, σύμφωνα με μία έρευνα σε 3.000 βρετανούς εργαζόμενους που υλοποίησε η εταιρεία Best Companies, αλλά το άσχημο κλίμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατηγορούν για τις δύσκολες μέρες στο γραφείο την αρνητική ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας (54%), τη βαρετή φύση της δουλειάς (52%), το γεγονός ότι νιώθουν ότι υποτιμώνται (49%), τον προϊστάμενο-εφιάλτη (49%) καθώς και τους εξαγριωμένους πελάτες (43%).

Ωστόσο, οι απαντήσεις των δύο φυλών διαφέρουν στη συγκεκριμένη μελέτη. Οι άνδρες θεωρούν μεγαλύτερο πρόβλημα την ανιαρή δουλειά, με τις γυναίκες να υποστηρίζουν ότι το κακό κλίμα είναι αυτό που τους καταστρέφει την ημέρα στο γραφείο. Σε γενικές γραμμές, το «ασθενές φύλο» δείχνει να ενοχλείται πολύ περισσότερο από τις άσχημες εργασιακές σχέσεις, καθώς σχεδόν 4 στις 10 γυναίκες δήλωσαν ότι ενοχλούνται από τη συνεργασία με ανιαρούς συναδέλφους. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχεται στο 32%.

Επιπλέον, οι γυναίκες νιώθουν σε μεγαλύτερο βαθμό να υποτιμώνται στον εργασιακό τους χώρο σε σύγκριση με τους εκπροσώπους τους ισχυρού φύλου σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας μελέτης.