Η δέσμευση των εργαζομένων έχει πληγεί, κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης και δεν κατάφερε να ανακτηθεί στις περισσότερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποίησαν η Boston Consulting Group (BCG) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνδέσμων Διοίκησης Ανθώπινου Δυναμικού (WFPMA).

Η έρευνα με τίτλο «Δημιουργώντας το πλεονέκτημα των ανθρώπων, Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόσουν τις HR Πρακτικές τους σε απρόβλεπτους καιρούς», αφορά περισσότερες από 100 χώρες και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 5.561 ατόμων και συνεντεύξεις 150 ανώτερων στελεχών, προερχόμενων κυρίως από τα διοικητικά συμβούλια ή τις διοικητικές ομάδες πολυεθνικών επιχειρήσεων στις 5 ηπείρους.

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον Philipp Zimmermann, Principal της Boston Consulting Group Germany, στα τέλη Ιανουαρίου στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), συνεδρίαση του Executive Committee του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (EAPM), με τη συμμετοχή 27 σημαντικών εκπροσώπων συνδέσμων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού από όλη την Ευρώπη.

Η έρευνα ανέδειξε τη σπουδαιότητα της δέσμευσης των εργαζομένων και της συμβολής της στην εταιρική απόδοση για τις επιχειρήσεις αλλά παράλληλα και τη δυσκολία της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών προς την κατεύθυνση αυτή.

Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα της έρευνας και για την Ελλάδα, όπου η δέσμευση των εργαζομένων και ο στρατηγικός σχεδιασμός του εργατικού δυναμικού αποτελούν τις δύο σημαντικότερες περιοχές στις οποίες οφείλουν να εστιάσουν οι επιχειρήσεις και στη χώρα μας.