Σε όλη την ΕΕ, πάνω από το 30% των άνεργων νέων ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο.

Αύξηση 50%, σημείωσε η ανεργία των νέων, ηλικίας 15-24 ετών στην ΕΕ, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, η ανεργία των νέων στην Ευρώπη αυξήθηκε από έναν μέσο όρο 15% το Φεβρουάριο του 2008, σε 22,5% τον Ιούλιο του 2012. Στην έκθεση της Επιτροπής ζητείται να καταστούν η απασχόληση των νέων, η κοινωνική ένταξη, η υγεία και η ευημερία των νέων, βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η ΕΕ και τα κράτη- μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη των νέων, οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων αφορούν την Ελλάδα (53,8%) και την Ισπανία (52,9%). Σε όλη την ΕΕ, πάνω από το 30% των άνεργων νέων ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο. Παρά τα αρνητικά στοιχεία, η έκθεση διαπιστώνει ότι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη υλοποιούν τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία αποσκοπεί στο να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους και να προωθήσει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη. Από την προηγούμενη έκθεση του 2009, προκύπτει ότι τα κράτη-μέλη έχουν ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα που απευθύνονται στους νέους. Τα επίπεδα συμμετοχής της νεολαίας σε συλλόγους και κοινωνικά κινήματα έχουν παραμείνει υψηλά.