Σχεδόν ένας στους εκατό εργαζομένους και ανέργους της χώρας έχει καταθέσει βιογραφικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ευρωπαϊκών δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης του EURES, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση.

Συγκεκριμένα σε 43.000 (σε σύνολο 5.117.588 ατόμων που απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας) ανέρχονταν τα βιογραφικά των Ελλήνων στο ΕURES τον Ιανουάριο του 2014. To Ιούνιο του 2013 ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 39.000, τον Ιούνιο του 2012 σε 29.000 και τον Ιούνιο του 2010 μόλις σε 9.000. Πάντως σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στην ΕΕ το 2012 ήταν 110.139 έναντι 110.823 το 2011 (-1%), ενώ το 60% των Ελλήνων μεταναστών βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ και το 40% σε χώρες εκτός ΕΕ. Στη Γερμανία, σύμφωνα με την εθνική στατιστική αρχή, μετανάστευσαν 33.400 Έλληνες το 2013 έναντι 34.100 το 2012. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2013-14 μετανάστευσαν 9.000 Έλληνες, ενώ το 2012 -13 μετανάστευσαν 8.700.

Οι μετρήσεις του Ειδικού Ευρω-βαρόμετρου δείχνουν πως το 29% των Ελλήνων θα μετανάστευε το 2013 σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το 2011 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 27%.  Σε σχέση με την προ- κρίσης περίοδο (2004 – 8), εκείνοι που μετακινούνται εντός της ΕΕ μετά το 2009 προέρχονται περισσότερο από τις χώρες του νότου αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν. Μερικά ακόμη σημαντικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι η αγορά εργασίας στην ΕΕ ανακάμπτει σταδιακά και η κοινωνική κατάσταση δείχνει μερικά σημάδια σταθεροποίησης.
 
Ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν, με την  μακροχρόνια ανεργία να συνεχίζει να αυξάνεται και η κατάσταση στης αγορά εργασίας για την νεολαία να εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Τέλος, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η πρόκληση είναι να βρεθούν τρόποι να αυξηθεί η παραγωγικότητα στην ΕΕ χωρίς τη μείωση των εργατικών μισθών.