Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ζήτησε από τις ψηφιακές επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, καθώς και από τα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της Ευρώπης να δημιουργήσουν ένα μεγάλο συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση με σκοπό την πλήρωση έως και 900.000 κενών θέσεων εργασίας που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν, έως το 2015, στην Ευρώπη, στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 Παρά τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας, η αύξηση του αριθμού των ψηφιακών θέσεων απασχόλησης υπερβαίνει κάθε χρόνο τις 100.000, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο αριθμός των νέων πτυχιούχων και των εξειδικευμένων εργαζόμενων στις ΤΠΕ δεν παρακολουθεί τους ρυθμούς αυτής της αύξησης.

Ο ίδιος δήλωσε επί του θέματος πως «Ο μεγάλος συνασπισμός που δρομολογούμε αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της προσπάθειας που καταβάλλεται, ώστε η οικονομία της Ευρώπης να επανέλθει στη σωστή κατεύθυνση και να εξευρεθούν θέσεις εργασίας για ένα μέρος από τα 26 εκατομμύρια ανέργων της Ευρώπης. Εάν καταφέρουμε από κοινού να αναστρέψουμε το ρεύμα και να καλύψουμε τον αυξανόμενο αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στις ΤΠΕ, θα προκύψει πολύ ευρύτερος αντίκτυπος σε όλους τους τομείς της οικονομίας».

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 15 εταιρείες και οργανισμοί δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο συνασπισμό. Η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει δεσμεύσεις στα ακόλουθα βασικά πεδία: κατάρτιση και προσαρμογή για ψηφιακές θέσεις εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται είναι αυτές που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.

Κινητικότητα ώστε οι κάτοχοι δεξιοτήτων να καταλάβουν θέσεις εκεί που χρειάζονται, με σκοπό να αποφευχθούν ελλείμματα και πλεονάσματα σε διάφορες πόλεις και αστικά κέντρα. Πιστοποίηση, για να καταστεί ευκολότερη η επίδειξη στον εργοδότη των εκάστοτε κεκτημένων δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από τη χώρα.

Ευαισθητοποίηση έτσι ώστε να διαδοθεί ότι ο ψηφιακός τομέας προσφέρει προσοδοφόρες και ευχάριστες σταδιοδρομίες σε γυναίκες και άνδρες. Καινοτομική μάθηση και διδασκαλία, ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουμε να διευρυνθούν και να βελτιωθούν προσφέροντας σε περισσότερα άτομα τις δεξιότητες για την επιτυχία τους.