Ωριμάζει στην Ευρωπαϊκή  Ένωση η δημιουργία μηχανισμού Επαρκούς Κατώτατου Ευρωπαϊκού Μισθού, όπως φαίνεται από το σχετικό Σχέδιο Οδηγίας που προωθείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο με 37 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 7 αποχές. Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια –  κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής 22-25 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο – και θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, το κατώτατο όριο για τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60% του ακαθάριστου μέσου μισθού της Ευρώπης και το 50% του μέσου μισθού. Κατά τη διάρκεια της σχετικής ψηφοφορίας, οι ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστήριξαν τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την προστασία των μισθών στην Ε.Ε., είτε με τη θέσπιση ενός νόμιμου μισθού (ο χαμηλότερος μισθός που επιτρέπεται από το νόμο), είτε επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους με τους εργοδότες τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν και να αναφέρουν εάν οι υποχρεωτικοί κατώτατοι μισθοί είναι επαρκείς, χρησιμοποιώντας κριτήρια για τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η αγοραστική δύναμη και το ποσοστό φτώχειας. Το σχέδιο οδηγίας στοχεύει στην ενίσχυση και επέκταση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην προστασία των εργαζομένων παρέχοντάς τους έναν κατώτατο μισθό μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων. Τα κράτη μέλη στα οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι διαθέσιμες σε λιγότερο από το 80% του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την προώθηση αυτού του εργαλείου. Τέλος, για να σχεδιάσουν την καλύτερη στρατηγική για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.