Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λανσάρει εργαλείο αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει στους πολίτες να δοκιμάζουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Το εργαλείο αυτοξιολόγησης είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας της Ε.Ε. και στο Europass στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Οι ερωτήσεις του τεστ βασίζονται στο πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων της Ε.Ε. (Digital Competence Framework, DigComp) και καλύπτει 5 άξονες: Πληροφορίες και δεδομένα (Information and data literacy), Επικοινωνία και συνεργασία (Communication and collaboration), Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (Digital content creation), Ασφάλεια (Safety), Επίλυση προβλημάτων (Problem solving).

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέχει πληροφορίες και πόρους σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και ευκαιρίες κατάρτισης και χρηματοδότησης. Η δρομολόγηση του νέου εργαλείου αυτοαξιολόγησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων έρχεται σε συνέχεια του Συμφώνου για τις δεξιότητες, το οποίο καλεί τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των ανθρώπων στην Ευρώπη.