Τα επαγγέλματα με την καλύτερη απορροφητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι οι πωλητές καταστημάτων (3 εκατ. προσλήψεις), οι υπάλληλοι ξενοδοχείων (2,3 εκατ. προσλήψεις), οι σερβιτόροι (1,8 εκατ. προσλήψεις), οι εργαζόμενοι στον κλάδο της προσωπικής φροντίδας (1,4 εκατ.) και οι εργαζόμενοι στον οικοδομικό - κατασκευαστικό κλάδο (1,1 εκατ.).

Οι νέοι στην Ευρώπη προσλαμβάνονται κυρίως ως σερβιτόροι, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, μάγειροι και εργάτες στη γεωργία. Αυτά αναφέρονται στην έκθεση της Κομισιόν «European Vacancy and Recruitment Report 2014». Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έκθεση καταγράφει τη θλιβερή πρωτιά στις απολύσεις που έχουν γίνει μέσα στην κρίση, αλλά και τη χειρότερη επίδοση σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, στον κλάδο της φροντίδας υγείας, αναλογικά τις περισσότερες προσλήψεις κάνουν το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η Λετονία. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που κάνουν απολύσεις στον κλάδο αυτό.

Στον κλάδο των νέων τεχνολογιών, οι χώρες όπου γίνονται αναλογικά οι περισσότερες προσλήψεις είναι η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Στον οικονομικό – χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται στη Λετονία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο, στην Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Η Γερμανία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μεταξύ των χωρών – μελών της Ε.Ε., ξεπερνώντας το 2,5%.

Αντιθέτως η Ελλάδα κατέχει την 8η τελευταία θέση, ενώ παρουσιάζει και τη χειρότερη επίδοση στις προσλήψεις ανέργων μεταξύ των χωρών – μελών της Ε.Ε., μιας και από τους 1,2 εκατομμύρια ανέργους, μόλις οι 77 χιλιάδες προσελήφθησαν. Η Ελλάδα, επίσης, είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. στην οποία οι προσλήψεις υψηλά ειδικευμένου προσωπικού ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις λιγότερο ειδικευμένου προσωπικού.