Σύμφωνα με την έκθεση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν μοχλό δημιουργίας θέσεων εργασίας, ξεπερνώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις όσον αφορά στην αύξηση της απασχόλησης σε 11 από τα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα. Τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης παρατηρήθηκαν στο οικοσύστημα του τουρισμού και στο ψηφιακό οικοσύστημα (4,5% και 3,8% αντίστοιχα).

Το 2024 αναμένεται να συνεχιστεί η αύξηση της απασχόλησης για τρίτη συνεχή χρονιά, με προβλεπόμενη αύξηση της τάξης του 0,8%. Ωστόσο, αυτή η ταχεία αύξηση της απασχόλησης οδήγησε σε απότομη αύξηση των ελλείψεων δεξιοτήτων για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως έχει καταδειχθεί στην τελευταία έρευνα της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, παρουσίασαν καλές επιδόσεις, με μικρότερη μείωση της πραγματικής ανάπτυξης (-0,4%) και αύξηση της απασχόλησης κατά 2,3%. Αυτό επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες επισκοπήσεις επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεσοπρόθεσμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης.

Μεταξύ του 2021 και του 2023, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταγράφηκε αύξηση της πραγματικής προστιθέμενης αξίας κατά 4,5%, της απασχόλησης κατά 4,8% και του αριθμού των επιχειρήσεων κατά 5,4%.