Το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προγράμματος ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης αναμένεται να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Workforce. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία ανήκει σε ομάδα πολιτών των κρατών-μελών της Ε.Ε, η οποία κατάρτησε και κατέθεσε σχετική πρόταση στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κίνητρο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και την επανακατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Στην πιο εξειδικευμένη μορφή του, στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών, κάτι δηλαδή σαν τα ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα Erasmus που υπάρχουν σήμερα στους φοιτητές των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.