Το ενδεχόμενο προσωρινού αποκλεισμού των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ανάληψη θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα εξετάζει η τελευταία, λόγω του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων τα οποία δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με περιορισμούς, σύμφωνα με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly.

Εδώ και καιρό υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με θέμα αυτό, δεδομένου ότι έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις εργαζόμενων σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε. οι οποίοι προχώρησαν σε διευκολύνσεις προς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες στη συνέχεια μετακινήθηκαν. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υποχρεωμένοι να την ενημερώνουν εάν σκοπεύουν να αναλάβουν θέση εργασίας εντός δύο ετών από την αποχώρησή τους από τη δημόσια διοίκηση της Ε.Ε.

Η Επιτροπή μπορεί να απαγορεύσει στον εργαζόμενο να αναλάβει τη θέση εργασίας εάν πιστεύει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, στην πράξη, οι κανονισμοί σπάνια εφαρμόζονται. Από τις 366 αιτήσεις υπαλλήλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ιδιωτικό τομέα και τις 597 αιτήσεις για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα το 2019, η Επιτροπή μπλόκαρε μόνο έξι. Η O’Reilly έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο όργανο που θα αποφασίζει για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.