Την προσωρινή συμφωνία, που έχει ήδη επιτευχθεί για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες, επιβεβαίωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρόκειται για μία Οδηγία, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη ρύθμιση της χρήσης αλγορίθμων από ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, αφού τουλάχιστον 5,5 εκατ. εργαζόμενοι σε ψηφιακές πλατφόρμες λογίζονται σήμερα εσφαλμένα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να στερούνται βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Έτσι, η νέα νομοθεσία, μεταξύ άλλων, εισάγει τους πρώτους κανόνες της Ε.Ε. για την αλγοριθμική διαχείριση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εργασίας, διασφαλίζοντας ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολουθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στοιχεία 2021) έχει εντοπίσει περισσότερες από 500 ενεργές ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, με τον τομέα να απασχολεί περισσότερους από 28 εκατ. ανθρώπους, αριθμός που αναμένεται να φτάσει τα 43 εκατ. έως το 2025.