Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εμπορικές ενώσεις του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι εκπρόσωποι των εταιρειών εγκατάστασης καθαρών τεχνολογιών ανακοίνωσαν τη δημιουργία σύμπραξης δεξιοτήτων για το βιομηχανικό οικοσύστημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή και τη διαχείριση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της Ε.Ε. για το 2030 και η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η Ε.Ε εκτιμά ότι η σύμπραξη θα επιτύχει αυτό το στόχο δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ευρώπη, προτείνοντας συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων με τη συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και των πλατφορμών κατάρτισης, και προσελκύοντας περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την καθαρή ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ίδια στη δημοσιότητα, συνολικά περίπου 1,3 εκατ. εργαζόμενοι απασχολούνταν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ε.Ε. το 2020, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί μετά την επιτάχυνση της εφαρμογής λύσεων καθαρής ενέργειας.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η επίτευξη των στόχων μας στο πλαίσιο του REPowerEU θα απαιτήσει τη δημιουργία περισσότερων από 3,5 εκατ. θέσεων εργασίας έως το 2030. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του σχετικού κλάδου, οι ανάγκες δεξιοτήτων των τομέων του βιομεθανίου και των αντλιών θερμότητας θα ξεπεράσουν το 1 εκατ. εργαζομένους έως το 2030. Στον τομέα της φωτοβολταϊκής ηλιακής ενέργειας, οι εκτιμήσεις του κλάδου κάνουν λόγο επίσης για 1 εκατ. εργαζομένους έως το 2030, ενώ έως και 66.000 θέσεις εργασίας προβλέπονται μόνο στον τομέα των κατασκευών» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Τέλος, η σύμπραξη αυτή αναμένεται να συμβάλλει στον πρωταρχικό στόχο της Ε.Ε. σύμφωνα με τον οποίο, έως το 2030, τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει στην κατάρτιση κάθε χρόνο. Από την έναρξη ισχύος του Συμφώνου, περισσότεροι από 1.000 οργανισμοί έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στην επανειδίκευση πάνω από 6 εκατ. ανθρώπων στην Ευρώπη.