Η στάσιμη οικονομία της Ευρωζώνης απέτυχε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στα τέλη της περασμένης χρονιάς, παρά την αύξηση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των αγορών της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης που πασχίζουν να μειώσουν την ανεργία, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ.

 Η απασχόληση στην Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,3% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο που ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας μειώθηκε, σύμφωνα με την Eurostat. Η συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων ήταν πιο σαφής στην Ισπανία, όπου το ποσοστό των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο. Μεταξύ των κυριότερων οικονομιών της Ευρωζώνης, μόνο η Γερμανία μπόρεσε να καταγράψει θετικό πρόσημο στο ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το χάσμα ανάμεσα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν αναμένεται να ανακάμψει πριν από το 2014 και περίπου 19 εκατ. άνθρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ, ή περίπου το 12% του ενεργού εργατικού δυναμικού.