Στην τρίτη κατηγορία των χωρών-μελών της Ε.Ε. συγκαταλέγεται η Ελλάδα με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία οι οποίες είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.», όπως προκύπτει από έκθεση της Κομισιόν.

Η Επιτροπή διαπιστώνει, πάντως, βελτίωση της κατάστασης και καλύτερα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Στους «28» η κατάταξη παραμένει σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Ειδικά για την Ελλάδα αναφέρεται ότι οι χειρότερες επιδόσεις της χώρας μας στην καινοτομία επικεντρώνονται στις δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία στις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια και τους διδακτορικούς φοιτητές από τρίτες χώρες. Επίσης, εμφανίζει επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς επιστημονικές κοινές δημοσιεύσεις, τις πωλήσεις μερισμάτων σε καινοτομίες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο μάρκετινγκ καινοτομιών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία του 2014, τα κράτη-μέλη κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων. Η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Σουηδία είναι «πρωτοπόροι της καινοτομίας», εφόσον οι επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες του μέσου όρου της Ε.Ε. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Μ. Βρετανία, οι οποίες είναι «χώρες με καλές επιδόσεις στην καινοτομία».

Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται η Ελλάδα μαζί με την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία, οι οποίες εμφανίζουν επιδόσεις χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., καθώς πρόκειται για χώρες με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία». Τέλος, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουμανία είναι «χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία», πολύ χαμηλότερες από τις επιδόσεις του μέσου όρου.