Στοχευμένες υποστηρικτικές ενέργειες στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Εργασίας ανακοίνωσε η Ε.Ι. Παπαδόπουλος, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης της πανδημίας.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία εξασφάλισε την προμήθεια 12 άμεσα παραδοτέων αναπνευστήρων, τους οποίους θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, ενώ προχώρησε στην προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας, καθώς και φορητού ακτινολογικού συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Παράλληλα, προέβη, μέσω του Junior Achievement Greece, σε χρηματική δωρεά ώστε να αποκτηθούν 455 φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες θα διατίθενται σε μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα για τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μέσω διαδικτύου.

Ωστόσο, μέριμνα λαμβάνεται και για τους εργαζομένους της, στα εργοστάσια παραγωγής, τις αποθήκες, τη διανομή και τις πωλήσεις, οι οποίοι, ως ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς τους από την εταιρεία, θα λάβουν επιπλέον αμοιβή, συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.