Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου, σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ορισμένα νέα ή υψηλότερα πρότυπα για τη γονική άδεια, την άδεια πατρότητας και την άδεια φροντίδας, καθώς και για το δικαίωμα να ζητά κάποιος ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Συμπληρώνεται επίσης με μέτρα πολιτικής και χρηματοδότησης, παρέχοντας στήριξη στα κράτη μέλη για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία από τις απολύσεις, αναπτύσσοντας επίσημες υπηρεσίες φροντίδας και αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά αντικίνητρα για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι, Μαριάν Τίσεν και Βιέρα Γιούροβα ανέφεραν ότι, μεταξύ άλλων, η συμφωνία καθορίζει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο πρότυπο 10 ημερών άδειας πατρότητας για τους πατέρες, μετά τη γέννηση του παιδιού τους, η οποία θα πρέπει να αποζημιώνεται στο ύψος του επιδόματος ασθενείας. Παράλληλα, ενισχύει το υφιστάμενο δικαίωμα γονικής άδειας διάρκειας τεσσάρων μηνών, καθιστώντας τους δύο μήνες μη μεταβιβάσιμους μεταξύ των γονέων και θεσπίζοντας αποζημίωση για τους εν λόγω δύο μήνες σε επίπεδο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.