Οι επιχειρήσεις άρχισαν να κατανοούν την ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους και η τεχνολογία έρχεται να τις υποστηρίξει παρέχοντας οικονομικότερη και πιο ευέλικτη εκπαίδευση μέσω διαδικτύου.

<‘Σελίδα 1: Η πανταχού παρούσα τεχνολογία ευνοεί τους εργαζόμενους και το e-learning ως ιδανική μέθοδος εκπαίδευσης για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων’>
Η μέθοδος του e-learning έκανε την εμφάνιση της στον κόσμο της εκπαίδευσης (ακαδημαϊκής και εταιρικής) στο τέλος της δεκαετίας του ’90, φέρνοντας επανάσταση στο χώρο της μάθησης. Οι ρίζες του συγκεκριμένου τύπου εκμάθησης μπορούν να αναζητηθούν σε αυτό που αποκαλείται εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξάπλωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης υπήρξε εντυπωσιακή μέσα σε λίγα, μόλις, χρόνια. Πράγματι, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας ερευνών που εξειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες, International Data Corporation ο τζίρος της αμερικανικής αγοράς του εταιρικού e-learning άγγιξε τα 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια τo 2007. Το αντίστοιχο ποσοστό για ολόκληρο τον κόσμο, ήταν 15,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην παρούσα φάση περισσότερες από 5.000 εταιρείες παγκοσμίως προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Το e-learning εξυπηρετεί άλλη μια ανάγκη της σύγχρονης εταιρικής εκπαίδευσης, αυτή της προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χρήστη και μπορεί εύκολα και οικονομικά να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του εργαζόμενου

Στη Μεγάλη Βρετανία το 2008, 6 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τη λύση του e-learning, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του CIPD με τίτλο “2008 Learning and Development Survey”. Μάλιστα, τρεις στις δέκα επιχειρήσεις που δεν έκαναν χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου σκόπευαν να ξεκινήσουν μέσα στο 2009. Τη συγκεκριμένη τεχνολογική λύση χρησιμοποιούν περισσότερο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη αγορά άρχισε να αναπτύσσεται την τελευταία τετραετία. Δεν έχει αγγίξει, ωστόσο, ακόμα το επίπεδο ωριμότητας άλλων χωρών της Ευρώπης. Ο βασικότερος λόγος για την καθυστέρηση αυτή είναι η χαμηλή, συγκριτικά, πρόσβαση των Ελλήνων στο διαδίκτυο. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2008, οι συμπατριώτες μας συγκαταλέγονται, μαζί με τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους, στους Ευρωπαίους με τα χαμηλότερα ποσοστά πρόσβασης στο ίντερνετ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το αύριο της συγκεκριμένης αγοράς στον ελληνικό χώρο προδιαγράφεται ευοίωνο, όσο εργαζόμενοι και εργοδότες εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες και τον παγκόσμιο ιστό.

Η πανταχού παρούσα τεχνολογία
Οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει δραματικά μέχρι στιγμής και αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια. Οι εργαζόμενοι έχουν γίνει περισσότερο ευέλικτοι. Πράγματι, εργάζονται από το σπίτι τους, προσαρμόζουν οι ίδιοι τα ωράριά στις ανάγκες τους και στις απαιτήσεις της αγοράς και μετακινούνται, συχνά, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Πώς, λοιπόν, ένας οργανισμός θα συντονίσει την εκπαίδευση πολλών στελεχών που μπορεί να βρίσκονται διασκορπισμένα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα;

Τη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα παρέχει η τηλε- εκπαίδευση είτε αυτή είναι σύγχρονη είτε ασύγχρονη. Με τον όρο σύγχρονη εκπαίδευση εννοείται η διαδικασία κατά την οποία ο εισηγητής παραδίδει το μάθημα με τους σπουδαστές να το παρακολουθούν την ίδια στιγμή. Στην ασύγχρονη εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος απολαμβάνει ακόμα μεγαλύτερης ευελιξίας, καθώς διαθέτει τη δυνατότητα να εισέρχεται σε ένα διαδικτυακό τόπο και να παρακολουθεί μια, ήδη, σχεδιασμένη διδακτική ενότητα. Καθίσταται, λοιπόν, αντιληπτό ότι το e-learning αποτελεί ιδανική μέθοδο εκπαίδευσης για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι πωλητές, οι οποίοι αναγκάζονται να λείπουν αρκετές ώρες από το γραφείο τους. Πάντως, η ευελιξία στο χώρο και στο χρόνο δεν αποτελεί το μοναδικό πλεονέκτημα της τηλε-εργασίας.

Το e-learning εξυπηρετεί άλλη μια ανάγκη της σύγχρονης εταιρικής εκπαίδευσης, αυτή της προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χρήστη. Η τηλε- εκπαίδευση μπορεί εύκολα και οικονομικά να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του εργαζόμενου.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Τα οφέλη της χρήσης της τηλε-εκπαίδευσης με μέτρο και οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στις διαδικασίες εταιρικής εκπαίδευσης’>
Χρήση με… μέτρο
Η επιχειρηματική κοινότητα υποδέχθηκε με θέρμη την τηλε- εκπαίδευση, λόγω των πλεονεκτημάτων και του χαμηλού κόστους που αυτή συνεπάγεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι επιχειρήσεις το χρησιμοποίησαν άκριτα και χωρίς όριο. Ο ενθουσιασμός των στελεχών εκπαίδευσης για την επαναστατική αυτή μέθοδο, οδήγησε σε υπερβολές, ενώ αρκετές ήταν οι περιπτώσεις, στις οποίες η καταμέτρηση της απόδοσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης παραβλεπόταν. Με την ωρίμανση της αγοράς, άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι το e-learning θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Να γίνεται, δηλαδή, εφαρμογή αυτού που στα αγγλικά αποκαλείται blended training (μείγμα εκπαίδευσης). Εξάλλου, στην πρόσφατη έρευνα του American Society for Training and Development (ASTD) για τον Ιανουάριο του 2009, σχεδόν 8 στις 10 εταιρείες απάντησαν ότι το e-learning δε θα πρέπει να αντικαθιστά την εκπαίδευση στην αίθουσα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε έρευνα του CIPD (92%) υποστήριξε ότι το e-learning απαιτεί μια νέα στάση εκ μέρους του εκπαιδευόμενου. Στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης, μικρή μερίδα ερωτώμενων χαρακτήρισε την τηλε-εκπαίδευση «πολύ αποτελεσματική». Το 64% του δείγματος τη θεωρεί απλώς αποτελεσματική

Όπως και κάθε τεχνολογική εφαρμογή, η τηλε- εκπαίδευση διαθέτει και αρκετά μειονεκτήματα. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σχετικά πίσω όσον αφορά στην τεχνογνωσία, μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν προβλήματα στη χρήση του e-learning. Επιπλέον, η εν λόγω μέθοδος απαιτεί σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (συνήθως γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο) εκ μέρους του εκπαιδευόμενου. Στη χώρα μας, όμως, τα νοικοκυριά με ευρυζωνικές συνδέσεις παραμένουν λίγα. Πράγματι, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ανήλθε στο 11% για το πρώτο εξάμηνο του 2008, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Για αυτό το λόγο, πολλές επιχειρήσεις παρέχουν στους υπαλλήλους τους δωρεάν ή προνομιακές συνδέσεις στο ίντερνετ.

Δυσκολία παρουσιάζει και η κινητοποίηση των εργαζομένων για τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα, καθώς αρκετά συχνά μπορούν να καταστούν ανιαρά, αφού περιορίζουν την ανθρώπινη επαφή. Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση της ευέλικτης εργασίας, έτσι και στη χρήση του e-learning διαφαίνεται ορατός ο κίνδυνος της απώλειας ορίου μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απαντάει στις δοκιμασίες που του τίθενται από το σύστημα αργά το βράδυ, τα Σαββατοκύριακα, ακόμα και κατά τη διάρκεια αργιών και εορτών. Το γεγονός αυτό μπορεί να διαταράξει την οικογενειακή και προσωπική του ζωή και να δημιουργήσει δυσαρέσκεια για τη συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος τύπος εκπαίδευσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερος και διαφορετικός από αυτούς που οι οργανισμοί χρησιμοποιούσαν μέχρι πρότινος για να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Συνεπώς, πριν η εταιρεία προχωρήσει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου θα πρέπει να προετοιμάσει και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στα εν λόγω προγράμματα, ειδικά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία έχουν μικρότερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα του CIPD (92%) υποστήριξε ότι το e-learning απαιτεί μια νέα στάση εκ μέρους του εκπαιδευόμενου. Στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης, μικρή μερίδα ερωτώμενων χαρακτήρισε την τηλε-εκπαίδευση «πολύ αποτελεσματική». Το 64% του δείγματος τη θεωρεί απλώς αποτελεσματική.

Οικονομική εκπαίδευση εν μέσω κρίσης
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ASTD η οικονομική ύφεση δείχνει να έχει επηρεάσει σημαντικά τις διαδικασίες εταιρικής εκπαίδευσης. Πράγματι, το 35% των Αμερικανικών οργανισμών έχουν μειώσει τον προϋπολογισμό για το training, ενώ το 13% απέλυσαν στελέχη της εκπαίδευσης.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις συνδέονται άμεσα με την περαιτέρω ανάπτυξη του e-learning. Σχεδόν τρεις στις δέκα επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα δήλωσαν ότι, λόγω οικονομικών δυσχερειών, αντικατέστησαν την εκπαίδευση στην τάξη με την τηλε- εκπαίδευση. Αυτό δε σημαίνει ότι θεωρούν πως το e-learning μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του training στην τάξη, αλλά ότι είναι πολύ οικονομικότερο. Για του λόγου το αληθές, μειώνονται τα έξοδα εκτύπωσης και παραγωγής του υλικού, παρουσίας των εκπαιδευτών, του χρόνου που επενδύεται στην εν λόγω δραστηριότητα και της καταγραφής της απόδοσης των εργαζομένων στην εκπαίδευση.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Workforce Management η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota υπολόγισε ότι με το πρόγραμμα τηλε- εκπαίδευσης των εργαζομένων της μείωσε τα έξοδα του training κατά 60%.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Εσωτερική εγκατάσταση ή Software as a Service και οι νέες τάσεις για την ηλεκτρονική εκπαίδευση’>
Εσωτερική εγκατάσταση ή Software as a Service
Οι εναλλακτικές για την απόκτηση λογισμικού e-learning είναι ουσιαστικά δύο. Την πρώτη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πιο παραδοσιακή αποτελεί η αγορά και εγκατάσταση λογισμικού και hardware. H συγκεκριμένη λύση συνεπάγεται συμφωνίες προμηθευτή – πελάτη σχετικά με το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης.

Η δεύτερη εναλλακτική, που έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται συστηματικότερα τελευταία, είναι αυτή του συστήματος που στα αγγλικά ονομάζεται Service as a Product, δηλαδή «λογισμικό σε μορφή υπηρεσίας». Έτσι, η εταιρεία – πελάτης αγοράζει από τον προμηθευτή την άδεια χρήσης του λογισμικού, πληρώνοντας ένα αντίτιμο χρήσης σε μηνιαία βάση και εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο σύστημα μέσω διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η οικονομική επιβάρυνση συντήρησης και εγκατάστασης. Η τελική επιλογή συνδέεται με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

Τη σκυτάλη από το e-learning στην προτίμηση των επιχειρήσεων φαίνεται να παίρνει το mobile learning, αυτό που στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως εκπαίδευση μέσω κινητών συσκευών

Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να ελέγξει ο οργανισμός πριν επιλέξει τον πάροχο της υπηρεσίας e-learning είναι το σέρβις μετά την αγορά του συστήματος. Υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης μετά την εγκατάσταση; Είναι δωρεάν; Εάν όχι, ποιο είναι το κόστος της; Εκπαιδεύει ο προμηθευτής τα αρμόδια στελέχη (trainers ή εργαζόμενους στο τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) σχετικά με τις εφαρμογές της υπηρεσίας;

Νέες τάσεις για την ηλεκτρονική εκπαίδευση
Η τεχνολογία αναπτύσσεται καθημερινά. Το ίδιο και οι μορφές της εκπαίδευσης. Όσο η εργασία και οι απαιτήσεις της αγοράς μεταβάλλονται, τόσο αλλάζει και το training.

Έτσι, τη σκυτάλη από το e-learning στην προτίμηση των επιχειρήσεων φαίνεται να παίρνει, σιγά σιγά, το mobile learning, αυτό που στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως εκπαίδευση μέσω κινητών συσκευών. Με αυτό τον όρο εννοείται κάθε µορφή µάθησης που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές και ασύρµατες τεχνολογίες και συσκευές, όπως Wi-Fi, Bluetooth, multi-hop wireless LAN, GPS, GSM, GPRS, 3G και δορυφορικά συστήµατα, κινητά τηλέφωνα, PDAs, φορητοί υπολογιστές, κ.λπ.

Η εκπαίδευση μέσω κινητών συσκευών γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πράγματι, οι ΗΠΑ βρίσκονται τρία με τέσσερα χρόνια μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτό τον τομέα. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσε η εταιρεία Ambient Insight LLC., εκτιμάται ότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε προϊόντα mobile learning θα αγγίξουν τα 246,9 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2011, μόνο στις ΗΠΑ. Πάντως και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι έχει συνειδητοποιήσει την αξία της εν λόγω μεθόδου, καθώς η Κομισιόν χρηματοδοτεί διεθνή έργα m-learning.

Μια από τις τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά μας την τελευταία διετία είναι αυτή του Web 2.0. Το facebook, το LinkedIn και άλλες παρόμοιες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει όχι μόνο τις κοινωνικές συναναστροφές, αλλά και το χώρο της εργασίας. Έχει, ήδη, γίνει πολύς λόγος σχετικά με τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων κατά τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων. Μήπως, όμως, ήρθε και η σειρά της εκπαίδευσης;

Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει μελέτη της εταιρείας Bersin & Associates, η οποία εκτιμά ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί μία από τις τρεις περιοχές ανάπτυξης της αγοράς HR. Πάντως, μέχρι στιγμής μόνο το 5% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι εφαρμόζουν ήδη τα site κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους πολιτικής.

Εκτός από το facebook και το LinkedIn, τις καρδιές των νεότερων έχει κερδίσει και το Second Life, ένας εικονικός κόσμος όπου ο χρήστης βιώνει μια δεύτερη ζωή παράλληλα με την πραγματική. Ειδικοί εκτιμούν ότι η εικονική πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει την εταιρική εκπαίδευση. Πράγματι, ακόμα και οι πιο συντηρητικές προγνώσεις (όπως αυτή της εταιρείας Gartner) προβλέπουν ότι η εκμάθηση μέσω εικονικών κόσμων θα αυξηθεί κατά 20% μέσα στην επόμενη πενταετία.

Από τους πρώτους οργανισμούς που υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο ήταν το Πανεπιστήμιο του Harvard, το οποίο έχει ήδη το δικό του νησί στο Second Life.
Η προσομοίωση έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, όπως οι πιλότοι. Δυστυχώς, το μεγάλο κόστος της συγκεκριμένης μεθόδου δεν επέτρεψε την ευρεία εφαρμογή της και σε άλλους κλάδους. Η χρήση, όμως, της προσομοίωσης μέσω της τηλε-εκπαίδευσης είναι πολύ πιο οικονομική σε σύγκριση με παλιότερα και δείχνει να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών εκπαίδευσης.

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι σιγά σιγά οι επιχειρήσεις αρχίζουν να προτιμούν την εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της εργασίας (on the job training), σε σχέση με την εκμάθηση στην τάξη. Η προσομοίωση, λοιπόν, μέσω του e-learning φαίνεται ότι θα υποστηρίζει ολοένα και συχνότερα, στο εξής, την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Δημήτρης Κουκουμπάνης: Το e-learning στην DSGi’>
Case Study: Το e-learning στην DSGi
Στην εποχή της τεχνολογίας και της γρήγορης πληροφόρησης, χρειάζεται δια βίου μάθηση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της αγοράς. Με στόχο, λοιπόν, την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της εταιρείας μας, προσθέσαμε ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών e-learning, δημιουργώντας έτσι συνδυασμένες μορφές εκπαίδευσης που αποσκοπούν στον εφοδιασμό των συναδέλφων μας με τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και κρατώντας συνάμα το κόστος εκπαίδευσης σε χαμηλά επίπεδα.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην DSGi περιλαμβάνει συνδυασμένες μορφές εκπαίδευσης με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης στο χαμηλότερο δυνατό κόστος

Κατά τη διαδικασία επιλογής της πλατφόρμας δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στις παρακάτω δυνατότητες:

 • Δυνατότητα προσαρμογής στις δικές μας ανάγκες.
 • Δυνατότητα επέκτασης σε Teleconference.
 • Προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου- Δυνατότητα σύνδεσης κάθε εργαζόμενου με εκπαιδευτικά προγράμματα αναλόγως των αναγκών τους.
 • Δυνατότητα χρήσης διαφόρων πολυμέσων ως εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ενδο-επιχειρησιακής έρευνας με τα εργαλεία που παρέχει.
 • Δυνατότητα αναλυτικού Report της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
 • Ευκολία χρήσης από την πλευρά του εκπαιδευόμενου αλλά και εκπαιδευτή.
 • Δυνατότητα συντήρησης της πλατφόρμας εσωτερικά (από την εταιρεία μας) με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα υποστήριξης από τον πάροχο της πλατφόρμας σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • Τα εργαλεία επικοινωνίας της εφαρμογής μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευομένων.
 • Εκπαιδευτικά εργαλεία (Τεστ, ασκήσεις, κ.τ.λ.).
 • Απαιτήσεις του συστήματος αναφορικά με Server αλλά και ευκολία εγκατάστασης.
 • Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην Ελληνική γλώσσα.
 • Και φυσικά συνολικό κόστος εφαρμογής.

Η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας, το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, αλλά και το πλήθος των συναδέλφων μας απαιτεί ευέλικτες μεθόδους μάθησης με χαμηλό κόστος. Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας στην τάξη, αλλά και η εκπαίδευση στο κατάστημα, δεν επαρκούν για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας μας. Μεγάλο ρόλο παίζει και η γεωγραφική επέκταση της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που δυσχεραίνει την εκπαίδευση σε φυσική «τάξη».

Έτσι, ο εκπαιδευτικός μας σχεδιασμός, περιλαμβάνει συνδυασμένες μορφές εκπαίδευσης με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του e-learning είναι τα εξής:

 • Ευκολία εκπαίδευσης – Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα του, όπως θέλει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Χρονική και τοπική απελευθέρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας- Δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και ο εκπαιδευόμενος ρυθμίζει ο ίδιος τις ώρες μελέτης του.
 • Δυνατότητα εκπαίδευσης πολλών ατόμων, ταυτόχρονα, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Ταχύτητα και ευελιξία στην διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Χαμηλό κόστος εκπαίδευσης.

Το e-learning στην εταιρεία μας είναι μια νέα υπηρεσία και βρίσκεται ακόμα στην αρχή του. Πολλοί από εμάς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, εντελώς, τις δυνατότητες που προσφέρει και που μπορεί να φτάσει.

Πολλοί συνάδελφοι μας ανταποκρίνονται θετικά στην e-learning εκπαίδευση αλλά ακόμα δεν το έχουν χρησιμοποιήσει στο βαθμό που επιθυμούμε. Πρόσφατα, δώσαμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους συναδέλφους από οποιοδήποτε σημείο (Internet) παρέχοντάς τους ακόμα περισσότερη ευκολία χρήσης. Είναι πολύ, όμως, ακόμα νωρίς να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα.

Στο σύνολο όλοι το βλέπουν ένα χρήσιμο εργαλείο που έρχεται να βοηθήσει την ανάπτυξη των γνώσεων τους σε διάφορες περιοχές της εργασίας τους. Φυσικά τα αποτελέσματα που έχουμε από τη συμβατική (face-to-face) επαφή με τον εισηγητή δεν μπορούμε να τα έχουμε μέσω του e-learning στο στάδιο αυτό.

Στο μέλλον ποιος ξέρει…

Δημήτρης Κουκουμπάνης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της DSGi Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κωτσόβολος-Electroworld)

<‘here’>