Στην προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning), προχώρησε η Human Resources Development (HRD), εταιρεία του Ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ΔΟΜΗ.

Το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της HRD βασίζεται στην πλατφόρμα Moodle έκδοση 1.9 και ενσωματώνει εκπαιδευτική ύλη που καλύπτει τις βασικές εφαρμογές γραφείου (Microsoft Office και Windows), καθώς και μαθήματα επιχειρησιακών δεξιοτήτων (Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Εξυπηρέτηση Πελατών και Δεξιότητες Πωλήσεων). Το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση, τέθηκε σε εφαρμογή και λειτουργεί από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009.