Το Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας την πρακτική της εξ αποστάσεως συμπληρωματικής εκπαίδευσης που παρέχει, εγκαινιάζει τη νέα γενιά εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Μερικά από τα προσφερόμενα σεμινάρια είναι τα εξής:

 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση
 • Business Administration
 • Management και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσιών
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Project Management and Risk
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Οργάνωση και Διαχείριση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Μονάδων
 • Logistics Systems: Engineering and Management
 • Τραπεζική Διοίκηση & Προώθηση Τραπεζικών Προ/όντων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση για μη Οικονομολόγους
 • Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Μονάδων
 • Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων
 • Διοίκηση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη Πολιτισμικής Επιχειρηματικότητας
 • Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδύσεων
 • Οικονομικά για μη Οικονομολόγους
 • Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων
 • Project Management Τηλεπικοινωνιών
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον
 • Διοικητική Λογιστική: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο, μέσω φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ενώ περιλαμβάνει συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και διαρκή αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία.