Το e-learning, ως μέθοδος, συνδυάζει μία καινοτόμα προσέγγιση μάθησης, παρέχει ευελιξία αναφορικά με το πού, πότε και το ρυθμό που μπορεί να ακολουθηθεί βάσει καθημερινότητας και ροής εργασίας. Η μέθοδος αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, με συγκριτικά χαμηλό κόστος, να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, να παραμένουν επιστημονικά επίκαιροι στον κλάδο τους, ενισχύοντας τις προοπτικές ανέλιξης στην αγορά εργασίας που σήμερα χαρακτηρίζεται από ισχυρό ανταγωνισμό. Παράλληλα, παρέχει το πλεονέκτημα στην εταιρεία να πλαισιώνει τα στελέχη της με τα καλύτερα δυνατά εφόδια και δεξιότητες μέσα από την υλοποίηση e-learning προγραμμάτων.

O σχεδιασμός και η παρακολούθηση e-learning προγραμμάτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και κυρίως για τους Training and Development Managers, που συμβάλλει στο να οργανώσουν καλύτερα τη στρατηγική τους αναφορικά με την ανάπτυξη και υποστήριξη του πολυτιμότερου στοιχείου των οργανισμών, των ανθρώπων. Μάλιστα, ο κλάδος του e-learning, σε βάθος πενταετίας, πρόκειται να επηρεαστεί από την αναδυόμενη τεχνολογία, τις νέες τάσεις σε εκπαίδευση και τις επιχειρησιακές ανάγκες, σύμφωνα με το eLearning Market Trends and Forecast 2017-2021 report της εταιρείας Docebo.

Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν;
«Η εκπαίδευση μεγάλου αριθμού εργαζομένων που χρειάζεται να εκπαιδευτεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, η μεγάλη διασπορά αυτών σε διάφορα γεωγραφικά σημεία, η εξασφάλιση της ομοιομορφίας στην εκπαίδευση και η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αποτελούν μερικές από τις ανάγκες που καλύπτει το e-learning» επισημαίνει ο Μιχάλης Τζωρτζάκης, Εμπορικός Διευθυντής, FlexLearn και συνεχίζει: «Τα σημαντικότερα οφέλη του e-learning είναι: ευελιξία, πρόσβαση στο περιεχόμενο από οποιοδήποτε χώρο και σε οποιοδήποτε χρόνο, μείωση λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση χρόνου εκπαίδευσης, ομοιόμορφη και on time εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού».Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Forbes, σύμφωνα με το Global Workplace Analytics, οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται στο γραφείο τους περίπου 50 έως 60% της προγραμματισμένης τους εργασίας. Η ευέλικτη (flex-time) και εξ αποστάσεως (remote) εργασία τείνει να αυξάνεται καθώς οι νεότερες γενιές απαιτούν περισσότερη work-life ισορροπία.

Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, οι “on-the-go” εργαζόμενοι, όπως οι πωλητές σε φαρμακευτικές εταιρείες, δεν κερδίζουν από παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης. Από τη μία πλευρά, είναι δύσκολο για εκείνους να αποκοπούν από τη βαρύτητα του προγράμματος τους και να αφομοιώσουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Από την άλλη δε, η εταιρεία τελικά δεν λαμβάνει το μέγιστο δυνατό όφελος από τη γνώση που παρέχει και την εφαρμογή αυτής. Για αυτό είναι μείζονος σημασίας, η δημιουργία μαθησιακών εμπειριών που συμπληρώνουν το άτομο, κάνουν τη μάθηση προσιτή όπου και αν βρίσκεται κάποιος και ενισχύσουν τη δέσμευση εκ μέρους του στελέχους.

Το e-learning σημαίνει «όχι όρια». Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε online courses από οπουδήποτε. Μοναδική προϋπόθεση είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η διάθεση ενέργειας και χρόνου που δαπανάται για το συντονισμό του «πού» και «πότε» το εκάστοτε course θα λάβει μέρος. Η συλλογή όλης της ομάδας σε ένα μέρος δεν είναι πάντα εφικτή, ενώ το e-learning δίνει σε όλους τους εμπλεκόμενους περισσότερη ευελιξία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δεδομένου ότι οι ανάγκες (επιχειρηματικές και μη) μεταβάλλονται δυναμικά.

Παράλληλα, οι άνθρωποι αναζητούν κάθε ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και ταυτόχρονα, η επαγγελματική ανέλιξη είναι ζητούμενο για πολλά στελέχη. Η e-learning εκπαίδευση και κυρίως τα online προγράμματα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να επιταχύνουν προς αυτή την πορεία και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Ακόμα κι εάν η φύση της εργασίας τους απαιτεί πολλές ώρες εκτός γραφείου, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως λειτουργεί επικουρικά καθώς μπορούν να μετέχουν στα μαθήματα όπου και αν βρίσκονται-συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού τους, του εργασιακού χώρου ή όπου εκείνοι νιώθουν κατάλληλα. Έτσι, τόσο η απόδοσή τους όσο και η παραγωγικότητά τους βελτιώνονται βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Πρόκειται, λοιπόν, για μία σχέση win-win μεταξύ όλων των συμβαλλόμενων μερών. Σαφώς κάθε εργαζόμενος έχει τον δικό του τρόπο μάθησης και ανταποκρίνεται διαφορετικά στα ερεθίσματα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ακόμα κι εάν το υλικό της μάθησης είναι συνεπές για όλους τους συμμετέχοντες, το e-learning επιτρέπει σε κάθε άτομο να «ελέγχει» το ρυθμό των μαθημάτων.

Λόγω της ευελιξίας που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν το εκάστοτε course σε ένα περιβάλλον πιο «κοντά» στο δικό τους στυλ μάθησης. Επιπρόσθετα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν «διασκεδαστικό» περιεχόμενο-υλικό για τους εκπαιδευόμενους μέσα από τη χρήση video, interactive slides, ακόμα και παιχνιδιών που λειτουργούν ως κίνητρο για τα στελέχη και αυξάνουν τη δέσμευσή τους προς τα προγράμματα αλλά και την ίδια την εταιρεία. Επίσης, τέτοια προγράμματα οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα και συμβάλλουν στο ότι οι εργαζόμενοι αφομοιώνουν περισσότερο ό,τι μαθαίνουν και διατηρούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αρκετά και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Οι ανάγκες που καλύπτει αφορούν «τη δραματική μείωση του κόστους εκπαίδευσης για τις εταιρείες και την παροχή πολλών εκπαιδεύσεων ταυτόχρονα και σε χιλιάδες χρήστες, προσφέρεται οπουδήποτε και αν βρίσκεται γεωγραφικά ο εκπαιδευόμενος, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και μέσω οποιασδήποτε συσκευής, παρέχοντας στατιστικά και ιστορικό εκπαίδευσης», όπως αναφέρει ο Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services και υπογραμμίζει ότι: «το σημαντικότερο όλων είναι η εξέλιξη των ανθρώπων μιας εταιρείας».


Σχεδιάζοντας ένα επιτυχημένο e-learning πρόγραμμα
Το e-learning, λοιπόν, συνδράμει στο να δημιουργηθεί υψηλότερη ποιότητα, αποτελεσματικότερη εμπειρία κατάρτισης για τους εργαζόμενους, σε πιο προσιτό κόστος. Το σημείο που επιστά την προσοχή του οργανισμού είναι το bottom line. Αναμφίβολα, αν τα στελέχη είναι «ενθουσιασμένα» μέσα από αυτή τη διαδικασία, τότε η δέσμευσή τους μεταφέρεται σε όλα τα επίπεδα της εργασίας τους και εν τέλει, αποτυπώνεται στα μετρήσιμα αποτελέσματα με άμεσο και σαφή τρόπο. Σύμφωνα με το Training Journal, ο οργανισμός οφείλει να λάβει υπόψη τα εξής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων e-learning:

  • 1. Ευθυγράμμιση με τους επιχειρησιακούς στόχους

Το e-learning είναι αναγκαίο να υποστηρίζει την οργανωσιακή ατζέντα, καταδεικνύοντας μία σαφή στρατηγική σύνδεση μεταξύ των ενεργειών e-learning, των επιχειρησιακών στόχων και κοινών. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των στόχων της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της «καθετοποίησης» με τον προϊοντικό χάρτη καινοτομίας και στρατηγικού πλάνου. Όταν όλα τα παραπάνω καταστούν κατανοητά, τότε γίνονται ορατά τα κενά σε τρέχουσες και μελλοντικές δεξιότητες και πώς μπορούν να προβλεφθούν. Το επόμενο βήμα είναι τα e-learning προγράμματα να είναι customized στις ανάγκες του εσωτερικού πελάτη και να συνδεθούν με ατομικούς στόχους αλλά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην απόδοση του στελέχους.

  • 2. Προβολή και επικοινωνία των e-learning προγραμμάτων

Σημείο κλειδί για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων αποτελεί το awareness στους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης. Τα οφέλη που απορρέουν από το e-learning είναι σημαντικό να επικοινωνούνται στο top management, τους line managers και σαφώς… σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ρόλου και βαθμίδας. Αυτό συχνά σημαίνει τη λήψη εξατομικευμένης προσέγγισης προκειμένου να αποδοθούν τα οφέλη αυτής της μάθησης δημιουργώντας σημεία επαφής με τους εργαζομένους σε τακτική βάση, όπως η προώθηση τέτοιων ενεργειών μέσα από εσωτερικά newsletters ή/και εκδηλώσεις. Με αυτό τον τρόπο, το e-learning παραμένει στο προσκήνιο.

Αναμφίβολα, το e-learning, όπως και κάθε μορφή εκπαίδευσης και ανάπτυξης, πρέπει να είναι υψηλά στην ατζέντα του top management. Οι senior decision makers πρέπει να επικοινωνήσουν σε όλους την αξία του και να τη συμπεριλάβουν στον ετήσιο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Κατόπιν, αυτή η προτεραιότητα πρέπει να «ρολάρει» προς τα κάτω έτσι ώστε όλοι να κινητοποιηθούν βάσει του πλάνου της εταιρείας.

  • 3. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Perceived Usefulness) και ευκολία χρήσης

Το e-learning θα πρέπει να είναι “people-centred” αντί για “learning-centred” και είναι καταλυτικό τα στελέχη να κατανοούν τα οφέλη που θα κερδίσουν εάν εμπλακούν σε αυτό τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να βοηθήσει η υλοποίηση εσωτερικής έρευνας -πιθανόν με χρήση ερωτηματολογίου- προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν συμπεριφορικές στάσεις αλλά και συνήθειες με σκοπό να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μίας κουλτούρας μάθησης.

Ποιες είναι οι τάσεις;
Trend#1: Gamification

Το gamification ήρθε για να μείνει! Ουσιαστικά, αποτελεί τη «χρήση τεχνικών παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία για επίτευξη motivation και engagement των χρηστών» εξηγεί ο Γ. Αράπογλου. Για ισχυρή τάση στο e-learning κάνει λόγο και ο Μ. Τζωρτζάκης αναφέροντας ότι η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του χρήστη και την καλύτερη αφομοίωση του περιεχομένου. Πρόκειται για μία τάση που θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει το 2017, προχωρώντας πέρα από τη διαδικασία στελέχωσης και επηρεάζοντας περισσότερες λειτουργίες του HR. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το gamification συνδυάζει τις αρχές των κινήτρων και του συνεχούς feedback και παράλληλα φέρει το στοιχείο της αναγνώρισης και της επιβράβευσης, γίνεται εμφανές ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης, εμπνέοντας τους χρήστες. Όσο πιο ανταγωνιστικά (competitive) στοιχεία υπάρχουν στα «παιχνίδια», τόσο οι εκπαιδευόμενοι κινητοποιούνται.

Trend#2: Mobile Learning
«Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εκπαιδεύσεων αποκλειστικά μέσα από mobile εφαρμογές/συσκευές» αποτελεί μία από τις τάσεις στο e-learning, όπως αναφέρει ο Γ. Αράπογλου. Αφενός ολοένα και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν την πολιτική Bring Your Own Device (BYOD) και αφετέρου η αυξανόμενη χρήση των κινητών συσκευών καταδεικνύουν ότι η χρήση του mobile learning είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο Μ. Τζωρτζάκης τονίζει ότι: «Μία ακόμα τάση είναι η δημιουργία mobile apps για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τάση η οποία προσφέρει υψηλό βαθμό ευελιξίας και εμπλέκει τον χρήστη στην εκπαιδευτική διαδικασία» και συμπληρώνει: «Σαφώς παραμένει και ενισχύεται η τάση του mobile learning και κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή του περιεχομένου στις φορητές συσκευές». Μάλιστα, αυτό προσφέρει στους Training and Development Managers τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να παρέχουν σύντομες, περιεκτικές και “crispy” ενότητες μάθησης, ακριβώς όταν υπάρχει ανάγκη. Σύμφωνα με τη διεθνή αρθρογραφία, το 2017 «κλείνει το μάτι» πιο έντονα από ποτέ σε courses που θα είναι mobile-friendly.

Trend#3: Personalized Learning
Η αξιολόγηση και η σωστή χρήση των big data, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, συνδράμει στο να ανιχνευτεί τι μαθαίνουν οι άνθρωποι, με ποιο τρόπο και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους. Η αξιολόγησή τους λειτουργεί επικουρικά στους managers στο να κατανοήσουν πιο ολιστικά αλλά και βαθιά ποια είναι η διαδικασία μάθησης και προόδου των στελεχών τους. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν courses βάσει των αναγκών και κυρίως, να εξατομικεύσουν ό,τι προσφέρουν. Είναι καταλυτικό η εκπαίδευση που παρέχεται, κυρίως όταν πρόκειται για προγράμματα e-learning, να είναι προσωποποιημένη και όχι γενικής κατεύθυνσης. Η συλλογή δεδομένων σχετικά με την αλληλεπίδραση που έχουν τα στελέχη με courses που παρακολουθούν συμβάλλει στο να παρέχονται προγράμματα που μπορούν να συγκεραστούν με τις προτιμήσεις/ανάγκες του εργαζόμενου και των επιχειρησιακών αναγκών. Για αυτό είναι ουσιώδες να δοθεί έμφαση στην εξατομικευμένη μάθηση. Τα Learner/Data Analytics, δηλαδή η παροχή εξειδικευμένων στατιστικών και αναλύσεων, που δείχνουν την πρόοδο του εκπαιδευομένου είναι μία δυναμική τάση όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γ. Αράπογλου.

Trend#4: Microlearning
Η ρυθμοί της εργασιακής καθημερινότητας είναι πιο έντονοι από ποτέ και τα στελέχη καλούνται να «νικήσουν» το χρόνο είτε αφορά την πραγμάτωση των καθημερινών tasks είτε αφορά τη λήψη αποφάσεων. Καθότι όλοι και όλα είναι συνεχώς on-the-go, το e-learning δε θα μπορούσε να λειτουργήσει σε άλλη διάσταση δίνοντας σύντομες «δόσεις» πληροφόρησης ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Το κέντρο βάρους, πλέον, μετατοπίζεται σε αυτό που ονομάζεται microlearning σε συνδυασμό με το προσωποποιημένο περιεχόμενο μάθησης κάθε φορά. Από την πλευρά του, ο Γ. Αράπογλου τονίζει τη χάραξη εκπαιδευτικών «μονοπατιών» (learning paths), προσαρμοσμένων στην εκπαιδευτική πορεία του εκπαιδευομένου. Εν τέλει, το microlearning είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όσους σημειώνουν low attention spans και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην απόδοση των εργαζομένων.

Trend#5: Immersive Learning
Τεχνολογίες όπως Augmented Reality και Virtual Reality επηρεάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν και μπορούν να προσφέρουν στη διαδικασία της μάθησης ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: την εμπειρία. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για εκπαίδευση που αφορά σε στελέχη παραγωγής, μπορούν να εκπαιδευτούν πώς να αποδίδουν σε «επικίνδυνες καταστάσεις» μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα να αφήνει το αποτύπωμά του στον εκπαιδευόμενο ο οποίος, στην ουσία, «βιώνει» την κατάσταση στην οποία εκπαιδεύεται. Η εμπειρία που αποκομίζει λειτουργικά ιδιαίτερα δυναμικά ως προς την εκμάθηση αλλά κυρίως ως προς την μνήμη. Παράλληλα, ο Γ. Αράπογλου αναφέρεται στην τάση του Interactive Content, που σημαίνει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη μελέτη εκπαιδευτικού περιεχομένου στα οποία αλληλεπιδρούν συνεχώς και όχι απλή ανάγνωση αρχείων .pdf.

Blended e-learning
Ακόμη ένας τρόπος μάθησης και εκπαίδευσης αποτελεί το blended e-learning, το οποίο ενσωματώνει τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επί της ουσίας, το blended e-learning


είναι μια μορφή εκπαίδευσης που συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα με την ηλεκτρονική μάθηση, ενώ αναγνωρίζει τα ποικίλα στυλ μάθησης και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μ. Τζωρτζάκης. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι το blended e-learning: «Εξασφαλίζει καλύτερη διαπροσωπική επικοινωνία, παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για ποιοτικό feedback και καλύτερη διαχείριση του υλικού, ενθαρρύνει και προσφέρει κίνητρα στους εκπαιδευομένους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις σύνθετες υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους και παράλληλα εξοικονομούν χρόνο στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη». Με τη σειρά του, ο Γ. Αράπογλου σημειώνει ότι η σύμμειξη της παραδοσιακής face-to-face διδασκαλίας με την εξ αποστάσεως μάθηση είναι ιδανικός τρόπος εκπαίδευσης αναφορικά με την ανάπτυξη, όπως, soft skills ή team building εκπαιδεύσεων. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα θα ήταν, όπως αναφέρει ο ίδιος, οι εκπαιδευόμενοι πωλητές μιας εταιρείας, να μελετούν μόνοι τους για κάποιο χρονικό διάστημα τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες της και, όταν νιώσουν έτοιμοι, να σταθούν δίπλα σε ένα έμπειρο στέλεχος, που θα τους διδάξει τεχνικές πώλησης.

Viewpoint
Μαρία Δήμα, South East Europe Human Resources VP, Schneider Electric:
e-learning: Σημαντικός ο ρόλος του μέσα από στοχευμένες ενέργειες

H δυνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων μέσω e-learning χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια από τις επιχειρήσεις. Από την εμπειρία μου, θα έλεγα πως τα e-learnings μπορούν να έχουν έναν πολύ σημαντικό και αποτελεσματικό ρόλο στο συνολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μιας επιχείρησης, εφόσον χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς και συνοδεύονται από στοχευμένες ενέργειες προώθησής τους και παρακολούθησης της ολοκλήρωσής τους.

Παραδείγματος χάριν, τα e-learnings μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ εύστοχα για:

  • Τη μετάδοση πληροφορίας ή τεχνικών γνώσεων που δεν απαιτούν κάποια εξάσκηση για να εμπεδωθούν, όπως τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων ή ενημέρωση ενός εργαζόμενου κατά την ένταξή του στην εταιρεία προκειμένου να γνωρίσει την ιστορία της, τις αξίες, τον κωδικά επιχειρηματικών αρχών, τις πολιτικές κ.ά.
  • Ως προετοιμασία για κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί η θεωρία μέσω του e-learning και η εκπαίδευση στην αίθουσα να στοχεύει στην εξάσκηση και εμπέδωσή της.

Σταδιακά λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας παρατηρούμε όλο και πιο εξελιγμένες μορφές e-learning με πολλά στοιχεία διάδρασης που κάνουν τη μάθηση να μοιάζει με παιχνίδι (gamification) ή παρατηρούμε τη συμμετοχή live εισηγητών. Με τον τρόπο αυτό, το e-learning μπορεί να διευρύνει τις χρήσεις του και να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για περισσότερους σκοπούς.

Τα οφέλη του e-learning για μια επιχείρηση εντοπίζονται στο ότι μπορεί να διαδώσει με συνέπεια την ίδια γνώση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Ενώ, αντίστοιχα, για τους εργαζόμενους τα e-learning δίνουν ευελιξία ως προς το χρόνο παρακολούθησής τους καθώς και τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε αυτά ξανά εάν και όποτε το επιθυμήσουν. Σε μια πιο εξελιγμένη μορφή όπου μια εταιρεία, όπως κάνουμε και εμείς, επιθυμεί να δημιουργήσει μια κουλτούρα δια βίου μάθησης και συνεχούς εξέλιξης του προσωπικού της, μια πλούσια και ελεύθερα προσβάσιμη πλατφόρμα e-learning αποτελεί ένα βασικό εργαλείο επιτυχίας. Μια τέτοια βάση παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιοι την ανάπτυξή τους και να αποκτούν συνεχώς νέες γνώσεις και ιδέες σε διάφορους τομείς καθώς τους παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στα e-learning προγράμματα που τους ενδιαφέρουν. Αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή τους καθώς τους δίνει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων σε πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο, παρ’ όλα τα πλεονεκτήματά τους, οι εργαζόμενοι συχνά αντιδρούν για τη χρήση τους και ο βαθμός υιοθέτησής τους είναι πολλές φορές χαμηλός. Αυτό συνήθως οφείλεται είτε γιατί αυτά δε θεωρούνται αρκετά διαδραστικά όσο μια εκπαίδευση σε αίθουσα είτε γιατί οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αφιερώσουν χρόνο για την υλοποίησή τους δεδομένου ότι απαιτεί από αυτούς τους ίδιους μια πειθαρχία ως προς την παρακολούθησή τους.

Επομένως, για να είναι επιτυχημένη η μάθηση μέσω e-learning, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι πιο διαδραστικές μορφές τους καθώς και να υπάρχει τόσο προώθηση των προγραμμάτων αυτών όσο και παρακολούθηση της ολοκλήρωσής τους. Καλές πρακτικές, επίσης, είναι η βράβευση/δημόσια αναγνώριση για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, η στοχοθέτηση όσον αφορά στην ολοκλήρωσή τους, η υποστήριξη από τον προϊστάμενο για διάθεση συγκεκριμένης ώρας για την παρακολούθηση e-learning και η δημιουργία ομάδων που παρακολουθούν ταυτόχρονα την ίδια εκπαίδευση.

Case Study
Εύη Κατσάρα, HR Solutions Coordinator, Mondelez Europe Services GmbH – Greek Branch:
Mondlez International University: Ένα virtual «πανεπιστήμιο» με 4 «Σχολές»

Όλα ξεκίνησαν από ένα όραμα: να προάγουμε τη δια βίου μάθηση, αναπτύσσοντας όλους τους συναδέλφους μας παγκοσμίως, με στοχευμένα προγράμματα που θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται εύκολα, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συχνά και γρήγορα, ούτως ώστε να επιτύχουμε και να διασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα απόδοσης σε όλο τον οργανισμό.

Οραματιστήκαμε, λοιπόν, έναν «τόπο» όπου οι συνάδελφοί μας θα ανατρέχουν για όλες τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, θα έχουν την ευελιξία να έρχονται σε επαφή με τη γνώση οποιαδήποτε ώρα, από οπουδήποτε, με το δικό τους ρυθμό, επικοινωνώντας με συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Επιθυμία μας ήταν να γίνουν οι ίδιοι κύριοι της ανάπτυξής τους και εμείς, αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια, να τους παρέχουμε όλα εκείνα τα κατάλληλα εργαλεία για να βελτιώνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, για να εξελίσσονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Κάπως έτσι, λοιπόν, το 2014 γεννήθηκε η ιδέα του Mondelz International University (MIU). Μέσα σε 18 μόλις μήνες «χτίσαμε» το δικό μας παγκόσμιο, virtual «πανεπιστήμιο», σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευχάριστο περιβάλλον, φιλικό προς το χρήστη, με ξεκάθαρη δομή, για εύκολη πλοήγηση. Στο διάστημα αυτό, επανασχεδιάσαμε παγκόσμιες διαδικασίες και συνδέσαμε το Learning Management System με υφιστάμενα συστήματα διοίκησης απόδοσης όπως Mid-Year Review, Year-End Review και το Development Plan, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό πρόσβαση από ένα σημείο. Το βασικό εργαλείο του MIU για την πλοήγηση στη γνώση είναι το “Learning Catalogue”. Μέσω αυτού, oι συνάδελφοί μας έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα, να προσθέτουν προγράμματα στο πλάνο εκπαίδευσής τους, να τα προτείνουν σε συναδέλφους ή, ως προϊστάμενοι ομάδων, να τα προσθέτουν στο πλάνο ανάπτυξης των μελών της ομάδας τους. Επιπλέον, ο κάθε συνάδελφος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέξει στο “Learning History”, το ιστορικό με την εκπαίδευσή του – το ίδιο δε, μπορούν να πράξουν και οι προϊστάμενοι για τα μέλη των ομάδων τους.

Το MIU με τις 4 «Σχολές» του – Leadership & Management, [email protected], Functional Expertise και Fundamental Skills- παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 1000 εκπαιδευτικά προγράμματα, e-learnings, virtual instructor led classrooms, webinars κ.ά., με την ευελιξία και στους χρόνους που ο καθένας επιθυμεί, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που προάγει τη δια βίου μάθηση. Το MIU είναι για εμάς το επίκεντρο της εκπαίδευσης και μάθησης – η ύπαρξή του και η συνεχής βελτίωσή του, βασισμένη στις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες, υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά του snacking.