Για τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων στην επιτυχία ενός μετασχηματισμού, μίλησε η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ, Έλενα Παπαδοπούλου, στην εκδήλωση της ΕΑΣΕ με τίτλο «Business Transformation through Learning & Development». Αναλυτικότερα, η Ε. Παπαδοπούλου χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ομίλου για να χαρτογραφήσει το πώς συνέβαλλαν σε κάθε φάση μετασχηματισμού τα ειδικά προγράμματα reskilling και upskilling των εργαζομένων, επένδυση που ανέρχεται σε €4 εκατ. κάθε χρόνο.

«Προτεραιότητα του HR ήταν να ανανεώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη μας» τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Μέσα από στοχευμένα προγράμματα αφενός εξασφαλίσαμε ότι όλοι παλιοί και νέοι εργαζόμενοι “μιλάνε την ίδια γλώσσα” όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πελάτη και αφετέρου δώσαμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να εξελίξουν τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες αλλά και πρακτικές management, ώστε να στηρίξουμε την προσπάθεια για την αλλαγή της κουλτούρας και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επιχειρησιακού  περιβάλλοντος».

Επίσης, η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ αναφέρθηκε στα future skills και την ενίσχυση της ευελιξίας μέσα από την υιοθέτηση ενός lean και agile μοντέλου λειτουργίας. Κλείνοντας, η κα Παπαδοπούλου υπογράμμισε πως δεν νοείται επιτυχημένος μετασχηματισμός, χωρίς την παράλληλο σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων- και στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη ανθρώπων που ειδικεύονται digital skills.