Σύμφωνα με έρευνα της Eagle Hill, με δείγμα πάνω από 1.000 εργαζόμενους στις ΗΠΑ, το 64% των εργαζομένων υποστήριξε ότι το employee experience έχει άμεσο αντίκτυπο με την ικανότητά του να εξυπηρετεί τους πελάτες, ενώ μόνο το 38% δήλωσε ότι η εταιρεία του δίνει σημασία στο employee experience και το employee satisfaction. Αναλυτικότερα, το 70% των συμμετεχόντων εξήγησε ότι τα αισθήματά του – θετικά ή αρνητικά- ως προς την καθημερινή του εμπειρία στην εργασία επηρεάζουν την παραγωγικότητά του και το 69% την ικανότητα να πραγματοποιήσουν μια εργασία που να έχει νόημα, με ένα 63% να τονίζει ότι επηρεάζεται και η ικανότητά του να βοηθά τους άλλους.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινή τους εμπειρία, οι ατομικοί παράγοντες, όπως το work-life balance (41%) και το νόημα της εργασίας (32%) ενδιαφέρουν περισσότερο τους εργαζόμενους σε σχέση με τους ομαδικούς παράγοντες, όπως οι αυθεντικές σχέσεις με τους προϊσταμένους/managers (13%) ή με τους ηγέτες (11%). Τέλος, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 67% των ερωτηθέντων επισημαίνει ότι η τεχνολογία βελτιώνει την ικανότητά τους για εξυπηρέτηση των πελατών, με το 22% να εκφράζει την αντίθετη γνώμη, ενώ ένα 31% δήλωσε ότι δεν λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση ως προς τις νέες τεχνολογίες και ένα 36% υπογράμμισε ότι η φύση της εργασίας του άλλαξε λόγω της πανδημίας.