Προτάσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του δημοσίου τομέα καθώς και μία έρευνα που εξετάζει τον βαθμό ενσωμάτωσης 20 βασικών δεξιοτήτων (soft skills) στο Δημόσιο, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Γέφυρες Συνεργασίας», που διοργάνωσε η ΕΑΣΕ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, ο οποίος χαρακτήρισε σημαντική την αλλαγή της εγκαθιδρυμένης, μέχρι πρότινος, νοοτροπίας και αντίληψης στο Δημόσιο μέσα από την υιοθέτηση μεθόδων διοικήσεως του ιδιωτικού τομέα και ανέφερε ως παράδειγμα τη θεσμοθέτηση του νέου συστήματος αξιολόγησης των Δημοσίων υπαλλήλων και την εφαρμογή του μπόνους παραγωγικότητας, πρακτικές που εφαρμόζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας της ΕΑΣΕ για την καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων σε σχέση με τις δεξιότητες (soft skills) και τη σημαντικότητά τους στον εργασιακό βίο, παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Focus Bari και μέλος ΔΣ ΕΑΣΕ Βαλέρια Τσάμη.

Από τις απαντήσεις των στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, αναδεικνύονται πέντε (5) κοινές δεξιότητες: (1) Επικοινωνία, (2) Ομαδική εργασία και Συνεργασία, (3) Διαχείριση ανθρώπων, (4) Προσανατολισμός στον πολίτη – ή στον πελάτη αντίστοιχα για τον ιδιωτικό τομέα και (5) Προσανατολισμός στον στόχο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διοργανώθηκε συζήτηση πάνελ με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικής αποτελεσματικότητας» στον εργασιακό βίο. Για την Παρασκευή Δραμαλιώτη, Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ο χαρακτήρας και η στάση ζωής έχουν 70% βαρύτητα στην αξιολόγηση ενός εργαζομένου.

Η Μαρίκα Λάμπρου, Ιδρύτρια και CEO CEL, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας μίλησε για την έννοια της καριέρας στον δημόσιο τομέα και αναφέρθηκε στην απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στο γνωστικό υπόβαθρο και τα soft skills, ενώ ο Δρ. Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος Priority Quality Consultants, επικεντρώθηκε στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, τη διαρκή προσπάθεια της ΕΑΣΕ να καθιερώσει αμφίδρομη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα επεσήμανε, μεταξύ άλλων, στον επίλογο των εργασιών της Ημερίδας ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος.