Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο πρώτο τρίμηνο του 2024 παρουσίασε κάμψη έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ 1 στους 2 CEOs συμφωνούν με την πρόσφατη ανακοίνωση του Economist ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τέλος, το 56% των CEOs πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα έχει καμία αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ το 41% «βλέπει» μέτρια αρνητική επίδραση. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.570 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε κάμψη και διαμορφώθηκε στις 162 μονάδες έναντι 170 το προηγούμενο τρίμηνο.

Η διακύμανση του δείκτη τα τελευταία τρίμηνα εκφράζει την αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στις εστίες έντασης διεθνώς και τις ενδεχόμενες συνέπειες από την διατήρηση τους στην οικονομία σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μείωση του δείκτη για τις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οριακή άνοδο για τις μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε μείωση στις 157 μονάδες έναντι 163 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) στις 166 μονάδες έναντι 176 το προηγούμενο τρίμηνο.

«Γκρίζα ζώνη» η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η αξιολόγηση της ανακοίνωσης του Economist για την Ελλάδα. Έτσι, τo 51% των CEOs συμφωνεί με αυτή τη διαπίστωση (ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων). Το 43% των CEOs διατηρούν επιφυλάξεις για την διαπίστωση αυτή, ενώ μικρό μερίδιο των CEOs (6%) διαφωνεί με τη διαπίστωση ότι στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα έναντι των υπόλοιπων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσοστό διαφωνίας που αυξάνεται σημαντικά σε 17% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η άποψή τους για την επίδραση της αύξησης του κατώτατου μισθού στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τέσσερις στους δέκα CEOs (μερίδιο που αυξάνεται σε 55% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων) θεωρούν ότι η αρνητική επίδραση από την αύξηση του κόστους θα είναι μέτρια. Παράλληλα το 56% των CEOs (63% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων) δηλώνει η αύξηση του μισθολογικού κόστους, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού δεν θα έχει καμία αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα μικρό μερίδιο των CEOs (3%) πιστεύουν ότι θα υπάρξει υψηλή αρνητική επίδραση στις επιχειρήσεις.