Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των Ελλήνων CEOs στο πρώτο τρίμηνο του 2022 επιδεινώθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Σχεδόν το 1/3 των CEOs δήλωσαν ότι θα υπάρξει φέτος μικρή αρνητική επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον ένας στους δύο πιστεύει ότι η αρνητική επίπτωση θα είναι μέτρια.

Παράλληλα έξι στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι η αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών ενέργειας θα έχουν μεγάλη αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για δύο από τα σημαντικότερα ευρήματα της τριμηνιαίας έρευνας ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index, που διεξάγεται σε  δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 23/3/2022 – 8/4/2022. Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους δείκτες παρουσίασε έστω και οριακή άνοδο στις 125 μονάδες έναντι 124 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 52%, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 67% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε επιδείνωση στις 144 μονάδες έναντι 156 του προηγούμενου τριμήνου.

Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 35% έναντι 46% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά έναντι των υπολοίπων αφού οι CEOs που τις διοικούν δήλωσαν σε ποσοστό 60% ότι η απασχόληση των εταιρειών τους θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά.